İLERİ DÜZEY EXCEL EĞİTİMİ

• Tablolar ve Veri Yönetimi
    o Veri Sekmesi Kullanımı
    o Sıralama
    o Otomatik Filtre Uygulama
    o Gelişmiş Filtre Uygulama
    o Metni Sütunlara Dönüştürme
    o Tekrar Eden Kayıtları Kaldırmak
    o Alt Toplam
    o Veri Birleştir


• Koşullu Biçimlendirme Kullanımı
    o Koşullu Biçimlendirme Kullanımı
    o Yeni Biçimlendirme Kurallarının Uygulanması

• Açıklama ve Değişiklikler
    o Açıklama Ekleme & Silme
    o Açıklama Gizle & Göster
    o Değişiklikleri İzleme
    o Değişiklikleri Kabul Et veya Reddet


• Fonksiyonlar
    o Veri Tabanı Fonksiyonları
    o Arama Fonksiyonları
    o Mantıksal Fonksiyonlar
    o Metin Fonksiyonları
    o Tarih ve Zaman Fonksiyonları


• Makrolar
• Formül Denetleme
    o Formülleri İzleme
    o Gözcü Penceresini Kullanma


• Güvenlik