ETKİLİ İLETİŞİM VE DİKSİYON

ETKİLİ İLETİŞİM VE DİKSİYON EĞİTİMİ
• Konuşma ve Diksiyon
• Konuşma Bozukluklarının Tanımlanması
• Harf ve Konuşma ilişkisi
• Doğru Vurgu ve Tonlama
• Yazı Dilinin Konuşma Diline Dökülmesi
• Ses Tonunu Ayarlayabilme
• Nefes ve Ses Kullanımı
• Karşılıklı Konuşmalar
• Günlük Konuşmalar
• Amaçlı Konuşmalar
• Topluluk Önünde Hazırlıklı Konuşmalar
• Topluluk Önünde Anlık Konuşmalar
• Konuşmacının Bilmesi Gereken Teknikler
• Beden Dilinin Etkin Konuşmaya Etkisi
• Beden Dilinin Gücü
• İlk İzlenim
• Bedeni Konuşmanın Etkin Bir Öğesi Olarak Kullanmak
• Beden Dilinde Güvenlik Adımları
• Kişisel İmaj
• Uygulamalar

DİKSİYON
Diksiyon, konuşurken duygu ve düşünceleri ifade etmede ses tonunu ayarlama, sözcüklerin doğru vurgulanması, jest ve mimik hareketleri ile desteklenmesi ile ilgili güzel konuşma sanatıdır. Diksiyonu, günlük hayatta da sık kullanmamız gerekirken özen göstermeyiz ve çoğunlukla radyo, TV, tiyatro alanlarında ya da edebiyat alanının şiir, metin okumalarında kullanılır. Bu nedenle edebiyat ve tiyatro sayesinde diksiyon alanı ve özellikleri genişlemiştir.
• Diksiyon ile en başta solunum yani diyafram nefesi dediğimiz nefes alıp verme stili.
• Diksiyon ile ses çıkış kaynaklarını (genizden, boğazdan, ağız boşluğundan ses çıkarma) ve nerede kullanılması gerektiği.
• Diksiyon ile hecelere ve sözcüklere göre ses tonu ayarlaması. Sözcüklerde ya da cümlelerde vurgu, durağın nasıl kullanılacağı
• Diksiyon ile kelimelerin söyleniş biçimi, dilin buna alıştırılması (gerek tekerlemeler gerek dil pratikleri ile). Konuşmada yerine, zamanına ve kişinin konumuna göre kullanılacak üslup.
• Diksiyon ile yine konuşmada akıcılık, ahenk, doğruluk, incelik, kuvvetli ses tonu. Jest ve mimiklerin kullanımı (gerek tekerlemeler gerek dil pratikleri ile).

ETKİLİ KONUŞMA VE DİKSİYON EĞİTİMİ
Etkili Konuşma ve Diksiyon Eğitimi Hakkında
Bulunduğunuz ortamda odak noktası olmak, konuştuğunuzu dinletmek, dinleyenleri etkilemek için konuşma kurallarına göre vurgu ve tonlamalara dikkat ederek konuşmanız gerekmektedir. Güzel Türkçemizi kurallarına göre daha etkili ve güzel kullanmak isteyenlerin Etkili konuşma ve Diksiyon Eğitimi ile iyi bir hitabete kavuşmaları amacımızdır.

Etkili Konuşma ve Diksiyon Eğitimi Katılımcıları
• İş hayatında başarıyı hedefleyenler, insanları yönetmek zorunda olanlar
• Özgüven ve ortama hâkimiyet problem yaşadığını düşünenler veya daha başarılı olmaya ihtiyacı olanlar
• Konuştuğunda insanlar tarafından dinlenilmek isteyenler
• İş hayatında veya sosyal hayatında çekim merkezi olmak isteyenler
• Dilini kurallarına göre konuşmak isteyenler

Etkili Konuşma ve Diksiyon Eğitimi Kazandırdıkları
• Etkili konuşma ve diksiyon eğitimi ile çevrenizde saygınlığınız artar. Çünkü akıcı ve etkili konuşmayı öğrenir ve pratik olarak uygularsınız
• Etkili konuşma ve diksiyon eğitimi ile şive, yerel ağız gibi problemlerinizi çözersiniz
• Etkili konuşma ve diksiyon eğitimi ile vurgu, tonlama tekniklerini öğrenerek ve hayatınızda uygulayarak ses tonunuz ile bulunduğunuz her ortamda kendi hakimiyetinizi kurarsınız
• Etkili konuşma ve diksiyon eğitimi ile diyafram ve ses nefes tekniklerini öğrenerek eskisine göre çok akıcı ve rahat konuşabilirsiniz
• Etkili konuşma ve diksiyon eğitimi ile iş ve sosyal hayatınızda diksiyon ve etkili konuşmayı çok rahat bir şekilde kurallarıyla birlikte uygulama imkanınız olur.

ETKİLİ KONUŞMA YOLLARI
Geçmiş yıllarda da, eskilerin deyimiyle hitabet sanatı, insanları ikna etmenin en etkili yolu olarak gösterilir. Sadece hitabet sanatı ifadesinin yerini güzel ve etkili konuşma aldı. Peki, sıklıkla karşılaştığımız güzel ve etkili konuşma neden bu kadar önemli? Hangi kurallara uyarsak karsımızdaki insani konuşmamızla etkileyebiliriz? İşte birkaç ipucu;
• Etkili Konuşma Yolları-Konuşma yeteneğiniz kariyerinizi önemli oranda etkileme gücüne sahip. Başarılı olmak için konuşma yeteneğinin gelişmiş olması gerekiyor. Kimse konuşması düzgün ve etkili olamayan bir insanla iletişim haline geçmeyi istemez.
• Etkili Konuşma Yolları-Konuşma yaparken en temel kural etkileyici ve konuya hakim olmak. Topluluk önünde konuşurken ve karşılıklı konuşma esnasında etkileyiciliğinizi konu hakkında bilginizle pekiştirirseniz istediğiniz etkiyi yaratabilirsiniz.
• Etkili Konuşma Yolları-Bir de konuşmaya baslarken ortamı biraz olsun yumuşatmak lazım. Oscar Ödül Töreni'ni düşünün. Sahneye ödül vermek için çıkan konuşmacılar genellikle bir anekdotla giriş yaparlar. Siz de öyle yapın. Basınızdan konuyla ilgili gecen bir hikayeyi, ya da gün içinde karşılaştığınız bir durumu paylaşın. İnsanlar hazırlanmış metinden okunan konuşmaları sevmezler.
• Etkili Konuşma Yolları-Eğer çok gerginseniz derin nefes alin ve konuşmanıza başlamadan önce bir parça çikolata ağzınıza atin. Hem gevşemiş olursunuz hem de gerginliğiniz yatışır.
• Etkili Konuşma Yolları-Son olarak, konuşma yapacağınız yere erkenden giderek ses sistemini kontrol edebilirsiniz. Nerede konuşma yapacağınızı görmek ve son kontrolleri yapmak konuşma esnasında problem yasamanızı engeller.

ETKİLİ KONUŞMA
Etkili Konuşma-İyi bir konuşma yıkıcı değil, yapıcı olmalıdır.
İster topluluk önünde konuşalım, ister arkadaş çevrelerinde konuşalım, bizi dinleyenlerin inançlarını, değer yargılarını göz önünde bulundurmalıyız. Elbette ki, her konuşmanın bir mesajı vardır. Dinleyiciler belli bir görüşe eriştirilmek istenir. Bunun için de onların duygularını sömürmekten özellikle kaçınmalıyız. Yapıcı konuşma, dinleyicilerin inançlarını, değer yargılarını, düşüncelerini olumlu bir yönde değiştirmeyi amaçlar.

Etkili Konuşma-İyi bir konuşma, ilginç ve değerli konuları kapsar.
Seçeceğimiz konunun hem kendimiz için, hem de dinleyiciler için ilginç olması gerekir. Açık bir gerçektir ki, ilgi duymadığımız bir konuda rahatça konuşamayız. Üzerinde konuşabileceğimiz konular sayısızdır. Ayrıca, konuşmanın düzeyini belirlemede de seçilen konunun büyük bir payı vardır.

Etkili Konuşma-İyi bir konuşma, sağlam bir konuşma yöntemi üzerine kurulur.
Yöntemimizi amacımıza ve konuşma öğelerini değerlendirmemize göre seçmemiz gerekir. Genellikle konuşmalarda 4 ana amaç ve bu amaçlara yönelik 4 ana yöntem vardır: Tartışma, savunma, öğretme ve duygulandırma. Amaçla yöntem arasındaki bağlantıyı kurmak, etkili konuşmanın önkoşullarından biridir.

Etkili Konuşma-İyi bir konuşma dinleyicilerin ilgi ve dikkatini toplar.
Hangi konuda olursa olsun, ilgi ve dikkat dağıldı mı iletişim durur. İlgi ve dikkatin diri ve canlı kalması da, dinleyicilerimizi güdülendirmeye ve onların meraklarını ayakta tutmamıza bağlıdır. Bu da öncelikle dinleyicilerimizi iyi tanımakla, söylediklerimizle onların ilgileri arasındaki bağlantıyı kurmakla sağlanır.

Etkili Konuşma-İyi bir konuşma sağlam bilgilere dayanır.
Hangi konuyu seçersek seçelim, o konu üzerinde rahatça, doğal bir biçimde konuşabilmemiz, konunun gerektirdiği bilgileri, araç ve gereçleri edinmemize bağlıdır.

Adı Soyadı
Firma Adı
Ünvan
Telefon
E-Posta Adresi
İlgilendiğiniz Eğitim ya da Eğitimler
Yaklaşık Katılımcı Sayısı
Kurum içi Eğitim
Açıklamalar