TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Tedarik Zinciri Yönetimi ve Temel Evreleri

Tedarik Zinciri Stratejisi
• Tedarik Zinciri Stratejisi ve Tedarik Zinciri Tasarımı
• Tedarik Zinciri Planlaması ve Operasyon

Tedarik Zinciri Süreçleri
• Tedarikçi İlişkileri Yönetimi
• Müşteri İlişkileri Yönetimi

Tedarik Zinciri Performansı
• Stratejik Uygunluk
    o Müşteri ve Tedarik Zinciri Uyumunun Oluşumu
    o Tedarik Zinciri Yeteneklerinin Anlaşılması
    o Stratejik Uygunluğun Sağlanması

• Tedarik Zinciri Yönetiminde Maliyetler ve Karlılık
    o Yerel Maliyetin Minimize Edilmesi Anlayışı
    o İşlevsel Maliyetin Minimize Edilmesi Anlayışı
    o Şirket Karlılığının Maksimize Edilme Anlayışı

Tedarik Zinciri Performans Yönlendiricileri ve Ölçütler

Tedarik Zinciri Metodolojileri
• Yol Haritasının Oluşturulması
• Geleneksel Satınalma Anlayışından Stratejik Kaynak Stratejisine Geçiş
• Tedarik Zinciri Yazılımının Seçilmesi ve/veya Geliştirilmesi


Tedarikçi Hayat Eğrisi Kavramı

Tedarikçi Performans Değerlemesi

Tedarikçi Geliştirme

Tedarik Zincirinde Koordinasyon; İşbirliği ve Güven

Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Değerlendirme