BAŞARIYI SINIRLANDIRAN DÜŞÜNCE VE DAVRANIŞLAR

Kişisel Başarı Tanımı

• Vizyon, Strateji ve Hedef belirlenmesi
• Başarı Odaklılık
• Başarıyı Sınırlandıran Davranışlar
• Kısa ve Uzun Vade Açmazları
• Plan ve Politika Belirleme
• Uyum ve Ahengin Kuralları
• Etik ve Sosyal Sorumluluk


Öz Motivasyon Becerileri ve Öz Yönetim

• İç İletişimde Algı, Etki, Tepki Toplam Motivasyon
• Hedefin Çözümün ve Başarının Bir Parçası Olmak
• Bireysel Tatmin ve Verimlilik Artışı
• Kendine Güven, Değişime Uyum
• Duygusal ve Organizasyonel Farkındalık
• “Her Gün Yeniden Doğarım” Yaklaşımı

Uygulamalar