İLETİSİMDE ÜST YÖNETİM EĞİTİMİ

BEN PATRONUM

• Patron gibi düşünmek ve hissetmek
• Şirketi sahiplenmek
• İşi sahiplenmek
• Müşteriyi sahiplenmek
• Maliyet odaklı bakış açısı
• Uzun vadeli düşünmek
• Rekabet odaklılık


İŞ HAYATINDA BAŞARININ KURALLARI

• Bireysel başarı
• Ekip içi rekabet
• Ekip ruhu ve toplam başarı
• Zincirin güçlü halkası olmak
• En iyi olmanın getirdiği tatmin
• Hedef odaklılık
• İş ve özel hayat dengesini korumak


Uygulamalar