BAŞARI VE SONUÇ ODAKLILIK EĞİTİMİ

BAŞARI VE SONUÇ ODAKLILIK EĞİTİMİ

Başarıyı Sınırlandıran Davranışlar

• Kişisel Başarı Tanımı
• Kişisel Yetkinlikler ve Fark Alanları
• Başarıyı Sınırlandıran Davranışlar
• İçselleştirdiğimiz Dış Etkenler

Öz Yönetim ve Motivasyon
• Öz Motivasyon Becerileri
• Öz Yönetim ve Liderlik
• "Her gün yeniden doğarım" yaklaşımı

Sonuç Odaklılık
• Günlük Problemlerde Pratik Çözümler
• Proaktif Kişilik
• Başarı Güdüsü Yüksek Kişiler
• Olumlu Düşünce ve Sonuç Odaklılık
• Başarıya Yönelik Davranış

Profesyonel Bakış Açısı
• Kurumsal Değerlerin Takibi
• Hiyerarşik Düzenin Takibi
• Değişim Süreçlerine Uyum ve Değişim Yönetimi

Bireysel Yetkinliklerin Kurumsal Yapıya Uyumu
• Bireysel Vizyon, Misyon ve Değerler
• Bireysel Gelişim Stratejisi
• Bireysel Hedeflerin Kurumsal Hedeflere Etkisi

İş Hayatında Başarı Etkenleri
• Problem Çözme ve Sonuç Odaklılık
• Zaman Yönetimi
• Toplantı Yönetimi
• İş Takibi, Hedef ve Sonuç Odaklılık
• Kendi Kendini Motive Etme

İş Yerinde Yetkinlik Analizi
• Farkındalık Kazanımı
• Çözüm Önerileri
• Yol Planı

Uygulamalar

BAŞARI VE SONUÇ ODAKLILIK
Başarı, bir gün birinin bize hediye edeceği bir ödül değil, kendi çabamızla ulaşabileceğimiz bir hedeftir. Bu hedef yolunda uymamız gereken bazı kurallar var: Başarı güdüsü yüksek olmak, proaktif olmak, iç kontrol odağına sahip olmak ve olumlu düşünmek.

"Yapabileceklerimiz" hakkındaki inançlarımızın yapabileceklerimiz üzerindeki etkisi çok büyüktür. Performansımız, bu inancımıza bağlı olarak büyük değişiklikler gösterir. İstediğimiz sonucu elde etmenin elimizde olduğuna ve bir fark yaratabileceğimize inandığımız oranda başarıya yakınız.

Başarı ve sonuç odaklılık eğitimi ile başarı ya ne kadar yakın olduğunuzu görecek, kendinizi değerlendirerekbaşarı ya daha da yaklaşacaksınız.

Başarı ve sonuç odaklılık eğitimi hedef

Başarı ve Sonuç Odaklılık eğitimi ni tamamladığınız zaman;
• Başarı güdüsünün kaynağını,
• Başarı güdüsü yüksek ve düşük insanların özelliklerini, düşüncelerini ve davranışlarını,
• Başarı güdüsü yüksek çalışanların engeller ve olumsuzluklar karşısındaki tavrını,
• Yüksek başarı güdüsü için gerekli olan olumlu düşünceyi,
• Olumlu düşünce yapısına sahip olma yollarını,
• Başarı ve sonuç odaklı davranışın anahtarı sayılan kontrol odağını,
• Olumlu düşünceyle kontrol odağının oluşturduğu başarıya yönelik davranış matrisini,
• Kontrol odağı içte ve dışta olan kişilerin davranışlarını ve elde ettikleri sonuçları öğreneceksiniz.

SONUÇ ODAKLILIK
Sonuç odaklı olan biri, soruna ve sorunun çıkış sebeplerine odaklanmaz. Tek hedefi, bu sorunun yerine ne istediğine karar verip, bu isteğini koymaktır. Sonuç odaklı olmayan kişi negatif enerjinin etkisi altına girer, karamsarlaşır ve istediği sonuca odaklanamaz. Sonuç odaklı olmayan kişi devamlı problemle boğuşur. Sonuç odaklı olmak, arzuladığımız sonucun olumlu etkisi ile pozitif enerjinin kontrolüne girmek ve bu pozitif enerjinin verdiği gücü, hedeflerimizi gerçekleştirmek için kullanmak demektir.

Sonuç odaklı olmak eylemi gerektirir. Eyleme geçmeden, bir şeyleri yapmadan, isteğimizi gerçekleştiremeyiz. Her şeyi yapacak güç bizim içimizde ve kullanılmayı bekliyor. Arzuladığımız sonuçlara odaklanarak, eyleme geçmek başarıyı garantiler. Eyleme geçmek ve bu eylemlerin sorumluluğunu almak, elde edilecek başarının bizim eserimiz olmasını sağlar ve bu başarıyı daha da değerli kılar.

Aynı durum başarısızlık ihtimalinde de geçerlidir. Harekete geçmeden başarıp başaramayacağımızı bilemeyiz. Korkunun hareket gücümüzü bizden almasına müsaade etmemek gerekir. Bu korkunun karşıtı, başarı ve bu başarının bize vereceği hazdır. Bu başarıya ve hazza odaklanmak sonuç odaklı olmaktır. Başarısızlığın size öğretecekleri de çok değerlidir. Hayat bir ilerleme ve gelişim demektir. Eğer başarısızlıklarımızdan ders alır ve öğrenirsek bu gelişim yolunda büyük bir yol kat ederiz. Bu pencereden bakınca, başarısızlık yoktur öğrenme vardır.

SONUÇ ODAKLILIK EĞİTİMİ
Çalışanlar, iş hayatında başarılı olmak istiyor; gençler, hızlı yükselmek istiyor; orta kademe değerinin farkedilmesini bekliyor; üst yöneticiler ise daha güçlü bir şirketin yöneticisi olarak kariyerini sürdürmek istiyor. Sonuçta, herkesin istediği daha başarılı ve daha kazançlı profesyonel bir kariyer.

Peki, hepimizden hergün daha fazlasını bekleyen, talep eden profesyonel iş hayatı sizden ne istiyor? Rekabetin üst düzeye çıktığı günümüz koşullarında şirketlerin temel beklentisi, rekabet gücünün artmasında çalışanların daha çok katkı yapmasıdır. Sonuç odaklılık eğitim programı, insan zihninin "kendi isteklerini önemseme" güdüsünü daha doğru ve profesyonelce kullanmaya teşvik ediyor.

Profesyonellik, sadece maaş karşılığı çalışıyor olmak değil; şirketin rekabet gücüne katkı yapabilmek haline gelmiştir. Biz profesyonelliği; pozisyonun ve koşulların gereklerini iyi belirlemek, konulara belli bir yöntemle yaklaşmak ve bilimsel bir formasyona sahip olmak olarak tanımlamaktayız. Sonuç odaklılık eğitimi, gençlerin başarılı bir kariyerin gereklerini anlamasını, bu doğrultuda daha verimli ve üretken çalışanlar haline gelmesini amaçlamaktadır.

Birçok insan, ekip ve firma tekrarlayan sorunlar çevresinde dönüp durmaktadır. Sadece para ve zaman kaybetmemekte, moral ve inançlarını da kaybetmektedirler. Artan rekabet ve zorlayıcı hedefler firma içinde yaşanan stresi de arttırmaktadır.

Bu stresli ortamda, sonuç odaklı çalışıyor olmak hayati önem taşımaktadır. Çalışmalardan sonuç üretilemediğinde stres artmakta; insanlar, çevrelerini suçlamakta, bahaneler üretmekte ve ihtiyaç duyulanın tam tersi tepkiyi vermektedirler.

Oysa bunun yerine, durumu sakin ve objektif bir tutumla analiz etmeleri ve sonuca odaklanmaları çok daha kolay ve yapıcı olan yaklaşımdır. Bu alışkanlığı kazandırmak ve sonuç odaklılığı bir refleks haline getirmek bu eğitim programının amacıdır.

Adı Soyadı
Firma Adı
Ünvan
Telefon
E-Posta Adresi
İlgilendiğiniz Eğitim ya da Eğitimler
Yaklaşık Katılımcı Sayısı
Kurum içi Eğitim
Açıklamalar