İŞLETME BÜTÇELERİ VE BÜTÇE KONTROL TEKNİKLERİ

Yönetim Fonksiyonları ve Bütçeleme İlişkisi


İşletme Bütçeleri Genel Kavramlar

• Program Bütçe
• Sorumluluk Bütçesi
• Esnek Bütçe
• Öncelik Sıralı ve Sıfır Tabanlı Bütçeler
• Sermaye Bütçelemesi


İşletmelerde Planlama Sistemleri, Stratejik ve Orta Vadeli Bütçeleme


Faaliyetlerin Planlanması ve Projelendirilmesi

• Satış Tahminleri ve Satış Bütçeleri
• Satış Tahmininde Kantitatif, Kalitatif Teknikler
• Direkt İşçiliklerin ve İşçilik Saatlerinin Planlanması
• Üretim Hacminin ve Makine Saatlerinin Planlanması
• Direkt Madde Kullanımı ve Tedarik Miktar Bütçeleri


Gelirlerin Planlanması

• Satış Hasılatının Bütçelenmesi
• Diğer Gelirlerin Bütçelenmesi


Giderlerin Planlanması

• Ücretlerin, Üretim Giderlerinin ve Amortismanların Bütçelenmesi
• Pazarlama ve Yönetim Giderlerinin Bütçelenmesi
• Satış Maliyetlerinin Bütçelenmesi
• Masraf Merkezlerine Göre Tüm Giderlerin Bütçelenmesi


Bütçelenmiş Mali Tablolar, Nakit Akışlarının Planlanması ve Bütçeleme

• Proforma Bilançonun Hazırlanması
• Proforma Gelir Tablosunun Hazırlanması


Faaliyet Tabanlı Yönetim ve Faaliyet Tabanlı Bütçeleme


Bütçe Kontrol Teknikleri

• Bütçe Sapmalarının Analiz Edilmesi ve Raporlanması
• Sorumluluk Merkezlerinin Tanımlanması ve Sonuçların Ölçülmesi
• Bölüm Karlılığının ve Etkinliğinin Ölçülmesi