STRATEJİK SATIŞ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Müşteri Odaklı Satış

• Satışta Fark Yaratmak ve İnovasyon
• Satış Sürecinde Duygusal Dinamikler
• Stratejik Satış Yetkinliklerinin Ekip Dinamiklerine Dahil Edilmesi

    o İleri Satış Yöneticisinin Özellikleri
    o İleri Satışta Beden Dilinin Etkin Kullanımı
    o Satış Sürecinin Etkin Yönetimi
    o İhtiyaç Analizi ve Yönlendirmede Yeni Trendler
    o Satış Tehditlerinin CEM (Customer Experience Management) Yaklaşımı ile Çözümü
    o Çatışma Yönetiminde Profesyonelliğin Korunması
    o Sonuç Odaklılık ve Satış Sonuçlandırma
    o Satış Sürecini Olumsuz Etkileyen İlişkisel Hatalar


Müşteri Trafiği Yönetimi

• Eşzamanlı Müşterilerin Önemi
• Sayısal Hedeflere ve Müşteri Deneyimine
• Eşzamanlı Odaklanmak
• Bireysel Müşteri Segmentasyonu
• Bireysel CRM Uygulamaları


Grup Çalışmaları ve Uygulamalar

• Senaryolarla Uygulamalar
• Satış Tehditleri Grup Çalışması
• Rol Play Çalışmaları