İŞYERİNDE YETKİNLİK EĞİTİMİ

İŞYERİNDE YETKİNLİK EĞİTİMİ
Profesyonel Bakış Açısı

• Kurumsal Değerlerin Takibi
• Hiyerarşik Düzenin Takibi
• Değişim Süreçlerine Uyum ve Değişim Yönetimi

Bireysel Yetkinliklerin Kurumsal Yapıya Uyumu
• Bireysel Vizyon, Misyon ve Değerler
• Bireysel Gelişim Stratejisi
• Bireysel Hedeflerin Kurumsal Hedeflere Etkisi

Etkin İletişim Becerileri
• Etkin İletişim Öğeleri
• İletişim Kazaları ve İşe Etkileri
• Başarılı İletişimcilerin Ortak Özellikleri
• Çatışma Yönetimi
• Kurum Değerlerinin Bireysel Değerlerden Önde Olması Kuralı

İş Hayatında Başarı Etkenleri
• Problem Çözme ve Sonuç Odaklılık
• Zaman Yönetimi
• Toplantı Yönetimi
• İş Takibi ve Hedef Odaklılık
• Kendi Kendini Motive Etme

İş Yerinde Yetkinlik Analizi
• Farkındalık Kazanımı
• Çözüm Önerileri
• Yol Planı

Uygulamalar

İŞ HAYATINDA BAŞARILI OLMANIN YOLLARI
Esneklik ve Uyum Yeteneği
Yüklenmek zorunda kaldığımız sorumlulukları hakkıyla yerine getirmek için, sürekli olarak kendimizi yeniden gözden geçirme ve yeniden oluşturmak zorundayız. Belirsizlikleri tolere edebilme ve hızlı değişim münasebetiyle önceliklerin değişmesi de, bu beceriyi gerekli kılar. Esnek olmak, her kalıba girerek yozlaşmak değil, katılaşmış olan işe yaramayan kalıplarımızdan ve alışkanlıklarımızdan kurtulmak ve işe yarar kalıpların öğrenilmesi demektir. Bu durum bize hayat boyu öğrenmeyi zorunlu kılmaktadır.

Eleştirel Düşünce ve Sorun Çözme
Sorun çözmeyi bir gelişme ve öğrenme vesilesi olarak kabul etmek önemlidir. Hayatta karşılaştığımız karar verme durumlarının doğru kavranılması, gelişmelerin arkasındaki eğilimlerin anlaşılması, hayatımızı etkileyen sistemler arasındaki ilişkilerin farkına varılması, bunlarla ilgili bilgilerin toplanılması, analiz edilmesi ve kavramsal olarak bir model hâline getirilmesi ve bu modeli uygulayarak sonuca ulaşılması, sahip olunması gereken kritik becerilerdir.

Yenilikçilik
Yenilikçiliğin özünde bireyin statükoya teslim olmayıp, zihinsel kalıpları kırarak, önyargılardan kurtularak bütün konulara yeni bir gözle bakabilmesi yatmaktadır. Karşılaşılan konulara karşı sürekli farklı bir gözle bakabilmek ve kolay cevapların ötesine geçerek katma değer üretmeye çalışmak bireyler arasındaki farklılığı oluşturacaktır. Yenilikçilik aynı zamanda hata yapma riskini göze almak ve hata yapılmışsa bundan ders çıkararak yeniden denemeye devam edebilmektir.

Sosyal ve Kültürlerarası İletişim
Küreselleşme ve dünyaya açılma farklı dil, kültür, inanç ve ırka mensup bireylerle karşılaşma ve hatta birlikte çalışmayı da beraberinde getiriyor. Bu farklılıkları bir çatışma aracı olarak görmeyip, hatta farklı bakış açılarını bir zenginlik olarak değerlendirmek, yaptığımız işi daha iyi yapmamızı sağlayacaktır.

Adı Soyadı
Firma Adı
Ünvan
Telefon
E-Posta Adresi
İlgilendiğiniz Eğitim ya da Eğitimler
Yaklaşık Katılımcı Sayısı
Kurum içi Eğitim
Açıklamalar