PROBLEM ÇÖZME VE SONUÇ ODAKLILIK EĞİTİMİ

PROBLEM ÇÖZME VE SONUÇ ODAKLILIK EĞİTİMİ

Problem Çözme

• Problem Analizi, Problem Çözüm Süreci ve Problem Tipleri
• Gereksinimler (İnsanlar, Süreçler ve Kaynaklar Açısından)
• Sürekli İyileşme (Kaizen)
• Veri Toplama Yöntemleri
• Kök Neden Bulma Teknikleri
o Balık Kılçığı Diyagramı
o Swot Analizi
o 5N 1K Tekniği
o Neden-Neden Tekniği
o Pareto Diyagramı

Problem Çözme Teknikleri
• Beyin Fırtınası
• Yakınlık Diyagramı
• İlişkiler Diyagramı
• Akvaryum Tekniği
• Tartışma Tekniği
• Çoklu Bakış Açısı Diski
• TPN Analizi
• Matris Analizi
• Eşleştirmeli Karşılaştırma
• Takım Amacı Analizi

Sonuç Odaklılık
• Günlük Problemlerde Pratik Çözümler
• Proaktif Kişilik
• Başarı Güdüsü Yüksek Kişiler
• Olumlu Düşünce ve Sonuç Odaklılık
• Başarıya Yönelik Davranış

PROBLEM ÇÖZME EĞİTİMİ
Birey, sosyal yaşamın gereği olarak okulunda, ailesinde, çevresinde başkalarıyla sosyal ilişkiler ağı içerisinde etkileşimde bulunur. Etkileşimde bulunan kişiler aralarındaki etkileşimin niteliğinden memnun olabilirler ya da olmayabilirler. Tarafların etkileşimlerinin niteliğinden memnun oldukları sürece aralarında bir sorun yok demektir. Kişiler arası sorunlar, etkileşimde bulunan taraflardan en az birinin, mevcut etkileşimin niteliğinden memnuniyetsizlik duymasıyla ortaya çıkar. Etkileşimin var olduğu sosyal ortamlarda kişiler arası sorunların varlığı kaçınılmazdır. Bu kişiler arası sorunlar yaşamımızın doğal bir parçasıdır. Kişiler arası sorunlar, etkileşimde bulunan taraflardan en az birinin, mevcut etkileşim biçimi ile ideal etkileşim biçimi arasındaki farkı algıladığı, bu fark yüzünden gerginlik hissettiği, gerginliği ortadan kaldırmak için girişimlerde bulunduğu, ancak girişimlerinin engellendiği bir durum olarak da tanımlanabilir.
Her çeşit problemde üç temel özellik bulunmaktadır:
• Problem Çözme Eğitimi_ Bireyin kafasında belirli bir amaç vardır.
• Problem Çözme Eğitimi_ Bireyin amacına uzanan yoluna bir engel çıkar.
• Problem Çözme Eğitimi_ Birey, kendisini amaca ulaşmaya teşvik eden içsel bir gerginlik duyar.

Bu duygular içerisinde öfke duygusu doğal bir duygu olmasına karşın, öfke duygusunun kontrol edilememesi, saldırganlığa ve olumsuz davranışlara yol açmaktadır. Engellenme, tehdit ve kendisine yönelik saldırı algılama durumları öfkenin en önemli nedenleri arasındadır. Öfke duygusunun açık olarak yükselmesi insan davranışlarında çok farklı role sahiptir. Sıkça saldırganlıkla sonuçlanmasına rağmen, öfke yükselmesi uyumsuz fonksiyonlarının yanı sıra uyumludur.

• Problem Çözme Eğitimi_ Öfke, verilecek tepkinin seçeneğini arttıran olarak enerji verir.
• Problem Çözme Eğitimi_ Devam eden davranışın uyarıcılığını azaltarak acıya engel olur.
• Problem Çözme Eğitimi_ Diğer insanlara yönelik olumsuz duyguların ifadesini kolaylaştırır.
• Problem Çözme Eğitimi_ Ego tehdidine yönelik saldırıda kendini savunur.
• Problem Çözme Eğitimi_ Saldırganlık için öğrenilen uyarıcı olarak husumeti ortaya çıkarır.
• Problem Çözme Eğitimi_ Stresle başa çıkmada, aksiyona yönelik bir ipucu gibi hizmet ederek olayı ayrıştırır.

PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ

Problem Çözme Teknikleri, Sorunu Tanımlama
Bu basamakta her iki tarafı rahatlatacak bir çözüm bulmak için size katılmasını isterken çok açık olmanız gerekmektedir. Neyin canınızı sıktığını, hangi gereksiniminizin karşılanmadığını ve duygularınızı açıkça anlatmak gerekir. Burada "ben iletileri" göndermekte son derece önemlidir.

Problem Çözme Teknikleri, Çözümler Üretme
Bu basamakta anahtar, çeşitli çözümler üretmektir. "Neler yapabiliriz?", "Haydi çözümler üretelim", "Sorunu çözebileceğimiz çeşitli yollar olmalı" gibi önerilerde bulunabilir. Bu aşamada önce çözümler almaya çalışılmalı daha sonra eğer gerekirse çözüm önermelidirler. Ayrıca bulunan çözümleri küçümsememek, değerlendirmemek ve yargılamamak çok önemlidir. Olabildiğince çok sayıda çözüm önerisi üretilmesi için katılımı sağlamak da çok önemlidir.

Problem Çözme Teknikleri, Çözümleri Değerlendirme
Bu basamakta çözümler değerlendirilmeye başlanılır. "Bu çözümlerden hangisi iyi?", "Şimdi bakalım hepimize uygun çözümü bunların içinden bulabilecek miyiz?", "Bulduğumuz bu çözümler konusunda ne düşünüyorsunuz?" türünden cümleler değerlendirmeyi başlatabilir..

Problem Çözme Teknikleri, En İyi Çözüme Karar Verme
Bazen herkesin kabul edebileceği güzel çözümler önerebilirler. Bu çözümlerden en iyisinin hangisi olduğuna karar verirken "Şimdi bu çözüm uygun mu?", "Herkes bu çözümden memnun mu?" türünden sorularla duygu ve düşünceleri almak gerekmektedir. Alınan kararın daha sonra değiştirilemeyecek bir karar olduğu da düşünülmemelidir. Ayrıca her kesin bu kararı yerine getirmek için söz vermiş olmasını da sağlamak gerekmektedir.

PROBLEM ÇÖZME VE SONUÇ ODAKLILIK

Başarı, bir gün birinin bize hediye edeceği bir ödül değil, kendi çabamızla ulaşabileceğimiz bir hedeftir. Bu hedef yolunda uymamız gereken bazı kurallar var: Başarı güdüsü yüksek olmak, proaktif olmak, iç kontrol odağına sahip olmak ve olumlu düşünmek.
"Yapabileceklerimiz" hakkındaki inançlarımızın yapabileceklerimiz üzerindeki etkisi çok büyüktür. Performansımız, bu inancımıza bağlı olarak büyük değişiklikler gösterir. İstediğimiz sonucu elde etmenin elimizde olduğuna ve bir fark yaratabileceğimize inandığımız oranda başarıya yakınız.
Problem çözme ve sonuç odaklılık eğitimi ile başarı ya ne kadar yakın olduğunuzu görecek, kendinizi değerlendirerek başarı ya daha da yaklaşacaksınız.

Problem Çözme ve Sonuç Odaklılık eğitimi ni tamamladığınız zaman;
• Sonuç Odaklılık _Başarı güdüsünün kaynağını,
• Sonuç Odaklılık _Başarı güdüsü yüksek ve düşük insanların özelliklerini, düşüncelerini ve davranışlarını,
• Sonuç Odaklılık _Başarı güdüsü yüksek çalışanların engeller ve olumsuzluklar karşısındaki tavrını,
• Sonuç Odaklılık _Yüksek başarı güdüsü için gerekli olan olumlu düşünceyi,
• Sonuç Odaklılık _Olumlu düşünce yapısına sahip olma yollarını,
• Sonuç Odaklılık _Başarı ve sonuç odaklı davranışın anahtarı sayılan kontrol odağını,
• Sonuç Odaklılık _Olumlu düşünceyle kontrol odağının oluşturduğu başarıya yönelik davranış matrisini,
• Sonuç Odaklılık _Kontrol odağı içte ve dışta olan kişilerin davranışlarını ve elde ettikleri sonuçları öğreneceksiniz.

SONUÇ ODAKLILIK NEDİR?
Sonuç odaklı olan biri, soruna ve sorunun çıkış sebeplerine odaklanmaz. Tek hedefi, bu sorunun yerine ne istediğine karar verip, bu isteğini koymaktır. Sonuç odaklı olmayan kişi negatif enerjinin etkisi altına girer, karamsarlaşır ve istediği sonuca odaklanamaz. Sonuç odaklı olmayan kişi devamlı problemle boğuşur. Sonuç odaklı olmak, arzuladığımız sonucun olumlu etkisi ile pozitif enerjinin kontrolüne girmek ve bu pozitif enerjinin verdiği gücü, hedeflerimizi gerçekleştirmek için kullanmak demektir.
Sonuç odaklı olmak eylemi gerektirir. Eyleme geçmeden, bir şeyleri yapmadan, isteğimizi gerçekleştiremeyiz. Her şeyi yapacak güç bizim içimizde ve kullanılmayı bekliyor. Arzuladığımız sonuçlara odaklanarak, eyleme geçmek başarıyı garantiler. Eyleme geçmek ve bu eylemlerin sorumluluğunu almak, elde edilecek başarının bizim eserimiz olmasını sağlar ve bu başarıyı daha da değerli kılar.
Aynı durum başarısızlık ihtimalinde de geçerlidir. Harekete geçmeden başarıp başaramayacağımızı bilemeyiz. Korkunun hareket gücümüzü bizden almasına müsaade etmemek gerekir. Bu korkunun karşıtı, başarı ve bu başarının bize vereceği hazdır. Bu başarıya ve hazza odaklanmak sonuç odaklı olmaktır. Başarısızlığın size öğretecekleri de çok değerlidir. Hayat bir ilerleme ve gelişim demektir. Eğer başarısızlıklarımızdan ders alır ve öğrenirsek bu gelişim yolunda büyük bir yol kat ederiz. Bu pencereden bakınca, başarısızlık yoktur öğrenme vardır.

Adı Soyadı
Firma Adı
Ünvan
Telefon
E-Posta Adresi
İlgilendiğiniz Eğitim ya da Eğitimler
Yaklaşık Katılımcı Sayısı
Kurum içi Eğitim
Açıklamalar