ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Sunum Tekniklerinde Temel İlkeler

• Yetişkinlerde Dikkat ve İlgi
• Yetişkinlerde Dinleme ve Öğrenme Beklentileri
• Gündüz Hayalciliğinin Olumsuz Etkileri
• Katılımcılarda Gündüz Hayalciliğini Engellemek
• Öğrenme ve Katılım İlişkisi
• Özetleme Teknikleri

Katılımcı Profilleri ve Hazırlık
İhtiyaç Analizi ve İhtiyaç Bazlı Sunum İçeriği
• Ekipmanlar ve Sunum Materyalleri

Sunum Teknikleri
• Ön Hazırlık
• Sunumun Gerçekleştirilmesi
o Etkili Açılış
o Giriş, Gelişme, Sonuç
o Etkili Kapanış
• Hedef Odaklı Sunum Yöntemleri
o Bilgilendirme Sunumları
o Üst Yönetim Onay Sunumları
o Eğitim Sunumları
o Motivasyon Sunumları

Farklı Katılımcı Tiplerini Anlama

Katılımcılarla İletişim
• Katılımcılarla Güven İlişkisi Kurabilmek
• Aykırı Seslerin Bastırılması
• Katılımcılarla Eşit Mesafe Kuralı
• Kişisel Alanı Korumak

Uygulama Çalışmaları
SUNUM HAZIRLAMA AŞAMALARI
Hazırlama-Planlama

• Sunumun amaç, içerik ve organizasyonu üzerinde odaklanmak
• Sunum konusu ve ana başlıkların görsel-işitsel araçlar/ teknoloji ile desteklenmesi
• Fiziksel teknolojik donanım
• Katılımcı/ izleyicilerin tanımı
• PowerPoint slaytların yazılımı
• Sunucunun Kendini Hazırlaması

Sunuş-Dinleyici İle Etkileşim
• Sunum esnasında dinleyici ile sunuş yapan kişi arasındaki etkileşimler;
-Ruh hali
- Göz teması
-Sözel iletişim
• Kullanılan sunum, teknolojiler, içerik

Özetleme-Geri Bildirimler
• Sunum sonunda kısa ana başlıkları vurgulayan özet vermeniz sunumun akılda kalıcılığını sağlar.
• Görsel ve sözel bilgi üzerinde sorular etkileşimi geliştirir.
• Katılımcılara görüş ve değerlendirmelerini alabileceğiniz yazılı sorular yönlendirmeniz, geri besleme tekniği olarak yararlıdır.

SUNUMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Sunumdan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

• Sunum için güncel bir konunun belirlenmesi gerekir. Toplumun yoğunlaştığı bir konunun seçilmesi sunumu daha etkili kılar
• Sunumu yapılacak konu hakkında geniş bilgi edinilmeli. Konuya hakim olunmalıdır. Yani sunumdan önce sunuyu sunacak kişinin konuyu etraflıca araştırması gerekir
• Sunum sırasında izlenecek yolun planının hazırlanması gerekir
• Sunum sırasında kullanılacak materyallerin hazırlanması gerekir
• Konunun sunumu sırasında dinleyici ve izleyicilerin etkilenebilmesi için hazırlanan gösterilerin anlatımla eş zamana yayılması sağlanmalı
• Sunum sırasında kullanılacak slâyt metinlerinin hazırlanması gerekir
• Sunum sırasında söylenecek sözlerin önceden yazılı birer metin olarak hazırlanması gerekir
• Sunum gerçekleşmeden önce prova yapılması gerekir

Sunum Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler
• Sunum sırasında sunumu gerçekleştiren kişi ciddi ve ağır başlı olmalıdır
• Ses tonunu, vücut dilini, jest ve mimiklerini konuya uygun bir şekilde kullanmalıdır
• Sunumda kullanılan müzik veya film konuya uygun olmalıdır
• Sunumda kullanılan materyallerle konuyu anlatanın sözleri arasında bağlantı olmalıdır
• Sunum sırasında başvurulan slayt tekniğinde kullanılan cümleler etkileyici kısa ve görünecek kadar büyük olmalıdır
• Sunumda kullanılacak anket sonuçları ve grafikler bilimsel olmalıdır
• Sunumu gerçekleştiren kişinin konuya hakim olduğunu hissettirmelidir
• Sunum sırasında dinleyicilerin konuya yoğunlaşması sağlanmalıdır
• Salonda sessiz bir ortamın sağlanması gerekir

KÖTÜ BİR SUNUM NASIL ORTAYA ÇIKAR
Sunumdan önceki yetersiz hazırlık

-Sunum öncesinde hiç araştırma yapmamak ya da yetersiz araştırma yapmak
-Dinleyicileri tanımamak
-Ortamı araştırmamak ya da sunum için uyumlu hale getirmemek
-Sunum öncesi hiç deneme yapmamak
-Konu hakkında yeterli bilgi sahibi olmamak

Sunum başlangıcında
- Sunum başlangıcında kendini tanıtmamak
-Giriş kısmı yapmadan doğrudan konuya girmek
-Girişte konuyla alakasız, içeriği ortama ve dinleyicilere uymayan hikaye ve örneklerle giriş yapmak

Sunum esnasında
-Tek düze ve sıkıcı bir tonda konuşmak
-Slaytlardan okumak
-Dinleyicilere arkasını dönmek
-Ezberden çok hızlı bir şekilde anlatım yapmak
-Seyircilerle göz kontağı kurmamak
-Vücut dilini uygunsuz kullanmak
-Dinleyicilerin dikkatini dağıtacak rahatsızlık verecek hareketler yapmak
-Aktarım esnasında ya da sonrasında dinleyicilerden soru ve geri bildirim almamak
-Tamamen teorik bilgiler verirken pratik hayata ilişkin örnekler vermemek
-Dinleyicilerin ilgisini takip etmemek, sadece anlatım yaparak bitirmek ve gitmek
-Sunum için bir kapanış ve özet kısmı yapmamak

Adı Soyadı
Firma Adı
Ünvan
Telefon
E-Posta Adresi
İlgilendiğiniz Eğitim ya da Eğitimler
Yaklaşık Katılımcı Sayısı
Kurum içi Eğitim
Açıklamalar