ETKİLİ İLETİŞİM EĞİTİMİ

Eğitim Tarihleri Eğitimin Verileceği Yer Kontenjan Ücret Kayıt Formu
13-14 Mart 2018 Taksim Midtown Otel
İSTANBUL (Avrupa Yakası)
Maks. 15  Kişi 1.200 TL+KDV Kayıt
03-04 Nisan 2018 Taksim Midtown Otel
İSTANBUL (Avrupa Yakası)
Maks. 15  Kişi 1.200 TL+KDV Kayıt
26-27 Mayıs 2018 Taksim Midtown Otel
İSTANBUL (Avrupa Yakası)
Maks. 15  Kişi 1.200 TL+KDV Kayıt
09-10 Haziran 2018 Taksim Midtown Otel
İSTANBUL (Avrupa Yakası)
Maks. 15  Kişi .1200 TL+KDV Kayıt
18-19 Temmuz 2018 Taksim Midtown Otel
İSTANBUL (Avrupa Yakası)
Maks. 15  Kişi 1.200 TL+KDV Kayıt
08-09 Ağustos 2018 Taksim Midtown Otel
İSTANBUL (Avrupa Yakası)
Maks. 15  Kişi .1200 TL+KDV Kayıt
15-16 Eylül 2018 Taksim Midtown Otel
İSTANBUL (Avrupa Yakası)
Maks. 15  Kişi 1.200 TL+KDV Kayıt
14-15 Ekim 2018 Taksim Midtown Otel
İSTANBUL (Avrupa Yakası)
Maks. 15  Kişi 1.200 TL+KDV Kayıt
24-25 Kasım 2018 Taksim Midtown Otel
İSTANBUL (Avrupa Yakası)
Maks. 15  Kişi .1200 TL+KDV Kayıt
25-26 Aralık 2018 Taksim Midtown Otel
İSTANBUL (Avrupa Yakası)
Maks. 15  Kişi .1200 TL+KDV Kayıt

 

Etkili İletişim Eğitimi İçeriği

Etkili İletişim Eğitimi İçeriği

İletişimin Temel Öğeleri
Kaynak, Hedef, İleti, Araç
Etkin İletişim Dinamikleri
Güven Unsuru
Etkin Dinleme
Açık İletişim
İletişim Ortamına Göre Etkinlik
Öfke Yönetimi
İletişim Türleri
Sözlü İletişim
İletişimde Beden Dili
Telefonda İletişim Becerileri
Yazılı İletişim Kuralları
Hedef Odaklı İletişim
İletişim Hedefi
İletişim Ortamı
İletişim Taraflarının Karakteristiği
İletişim Zamanlaması

 

ETKİN İLETİŞİM
İletişimin amacı, kısaca sorunlarımızı çözmek, gereksinimlerimizi karşılamaktır. Etkili iletişim nasıl kurulur ve hangi davranışlarımız etkili iletişim olarak tanımlanabilir?
Genelde kendimizi ifade ederken, ya saldırgan davranırız ya savunmadayızdır, ya pasif ve de etkisizizdir, ya da girişken, etkili ve de sorun çözmeye yönelik davranırız. İlk üç davranış biçimi iletişimde kaos yaratacaktır.
Bu tarz iletişimle anlaşılmadığımızı ve anlamadığımızı hissederiz. Atılgan davranış biçimi olarak da niteleyebileceğimiz son şıkta ise etkili iletişim başlatmışız demektir. Unutmayalım ki etkili iletişim öğrenilebilir.

Etkili İletişim Becerileri
• Etkin İletişim_ Kendini tanımak
• Etkin İletişim_ Kendini açmak ve kendini doğru ifade etmek
• Etkin İletişim_ Karşımızdakini etkin ve ilgili dinlemek
• Etkin İletişim_ Empati kurabilmek
• Etkin İletişim_ Hoşgörülü ve önyargısız olmak,
• Etkin İletişim_ Eleştirilere karşı açık olmak,
• Etkin İletişim_ Beden dili, göz kontağı, hitap, ses düzeyi kurabilmek

İyi Bir Dinleyicinin Özellikleri
• Etkili İletişim_ Dikkatini karşısındaki kişiye verir
• Etkili İletişim_ Konuşmacıyı sözünü kesmeden dinler
• Etkili İletişim_ Göz teması kurar
• Etkili İletişim_ Son sözü söylemek için çabalamaz
• Etkili İletişim_ Dinlerken vereceği cevabı düşünmez
• Etkili İletişim_ Yargılamadan, suçlamadan dinler 
• Etkili İletişim_ Duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışır
• Etkili İletişim_ Dinlerken başka bir işle meşgul olmaz
• Etkili İletişim_ Konuşmacının sözlerine olduğu kadar sözsüz mesajlarına da dikkat eder
• Etkili İletişim_ Konuşmacının duygu ve düşüncelerine anladığını gösteren sözlü ifadelerde bulunur

ETKİLİ İLETİŞİM EĞİTİMİ
Etkili iletişim eğitimi ile sıradan iletişim anlayış ve davranışlarını bir kenara bırakarak, iletişimde yaratıcılığı ortaya çıkaracak yeni bir iletişim anlayışı oluşturarak; insan ilişkilerini bilinçli yönlendirmek, iletişim sorunlarıyla baş etme becerisi kazandırmak, gereksiz tartışma ve zamanın boşa harcanmasını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan iletişim yöntem ve tekniklerini kazandırmak; hayatın tüm alanlarında başarılı olmak için iletişimde hedef koymak ve hedefe kararlı ve bilinçli biçimde gitme becerisi kazandırmak; iletişimin iş sonuçlarını olumlu yönde etkilemesini sağlamak amaçlanmaktadır.

Etkili İletişim Eğitimi İle Katılımcıların Kazanımları Şunlar Olacaktır;
• Anlamak Ve Anlaşılmanın En Kolay Yolu: Beden Dili,
• Kişiler Arası İletişimde İnandırıcılık,
• Sözlü İletişimin kuralları ve etkin dinleme,
• Sözsüz İletişimde beden dilinin etkin kullanımı,
• Jest Ve Mimikler,
• Güvenlik Alanları,
• Susarak İletişim,
• Beden Dili Yalanı Nasıl Ele Verir?
• Beden Dilini Geliştirmek İçin Neler Yapılabilir?

ETKİLİ VE ETKİN İLETİŞİMİN 10 KURALI
İletişimin amacı; kısaca sorunlarımızı çözmek, gereksinimlerimizi karşılamaktır. Etkin ve etkili bir iletişim sağlamayı öğrenmek için etkili iletişim kuran insanların ne şekilde davrandığını gözlemlemek gerekir. Çünkü etkili iletişim kuran insanlar ne söylemek istediklerini bilirler. Nerede ne zaman, ne konuşulacağını bilirler ve karşı taraftan gelen mesajları çok iyi anlarlar. İyi bir iletişim yeteneğine sahip olan insanlar kendilerini daha iyi ifade ederler ve iyi ilişkiler kurarlar. 

ETKİLİ VE ETKİN İLETİŞİMİN 10 KURALI

• Sade, basit kelimeler kullanın
• Kısa cümleler kurun
• Güvenilir olun
• Yeni şeyler öne sürün
• Kelimelerin ses ve dokusunu önemseyin
• İlham verici konuşun
• Gözde canlandırın
• Soru sorun
• Çerçeve çizin

BAŞARILI YAZIŞMA KURALLARI
Yazılı iletişim, insanın zaman ve mekânda ki iletişim sınırlılıklarını genişletmede en etkin iletişim biçimidir. Bilgi ve deneyimleri aktarmak sözlü iletişime göre daha güvenilir bir yoldur.

Başarılı Yazışma Kuralları;
1.Eposta ile Verimli İletişim Tavsiyeleri
2.Konuşma Dili ya da MSN Dilinde Yazmak
3.Türkçenin Doğru Kullanımı-Temel Dilbilgisi Yanlışları
4. Kısa, Öz, Anlaşılır Yazamamak-Uzun, Tekrar Eden Şekilde Anlatmak
5. Okunaklı Yazamamak – Görsel Yazım Sistemini Kullanmamak
6. Doğru Kişiye Doğru Verileri Göndermek
7. Kızgınken E-posta Atmamak
8. Sadece E-posta ile Haberleşmeye Alışmak ve İlişki Geliştirmeyi Unutmak

İLETİŞİMDE DİNLEMENİN ÖNEMİ
İletişim esnasında karşımızdaki bireyi anlamanın yolu, iyi bir dinleyici olmaya dayanmaktadır. 
İletişim kurulan kişinin anlattıklarının, o kişi için taşıdığı anlamların farkına varmak, söylediklerine karşı yakın ilgi göstermek önemli bir beceridir. Bu beceriyi öğrenmek iyi iletişim için gereklidir.

• Karşınızdaki kişinin konuşması bitene kadar bekleyin.
• Yorumlara açık kapı bırakmayın ve konuşmayı tekrarlayın.
• Kişiye açıklayıcı sorular sorun ve konuyu netleştirin.
• Önemli bulduğunuz yerleri not alın.
• Doğru anladığınızdan emin olun ve kişiyi sorunun çözümlenebilmesi için gerekiyorsa yönlendirin.
• Konsantre olma gücünüzü geliştirin.
• Kişinin anlattığı şeye büyük ilgiyle yaklaşın.
• Konuşmacının bahsettiği konunun dışına çıkmayın.
• Konuşmacının ses tonuna, tavırlarına takılıp kalmayın.
• Yargılamayın.
• Yanıtlamadan önce düşünün.
• Kestirip atmayın.
• Asla kavgaya dönüştürmeyin.

İLETİŞİMDE DİNLEME ÇEŞİTLERİ
GÖRÜNÜŞTE DİNLEYEN: 
Bazen karşınızdaki kişi dış görünüşüyle dinliyormuş gibidir, fakat iç dünyası bambaşka yerlerdedir. Ya da kafasında sizin söylediklerinizden daha önemli bir konu vardır.

SEÇEREK DİNLEYEN: Anlatılan kısımlar da kendi ilgi alanına giren kısımları dinler.

SAPLANMIŞ DİNLEYİCİ: Duygusal yönden saplanmış dinleyicilerdir. Sürekli bir duygusal tonu taşımak isterler; ne söylerseniz söyleyin ondan bir espri, gülünecek bir şey çıkarmak isteyenler olabileceği gibi, her söylenenden hüzünlü bir şeyler çıkarmaya çalışanlarda vardır. Böyle belirli bir duyguya saplanmış dinleyiciler kendi ilgilendikleri duyguların dışında işittiklerini, hemen o anda unuturlar.
SAVUNUCU DİNLEYİCİ: Ne duyarsa duysun her söyleneni kendine yönelmiş bir saldırı sayar ve hemen karşı savunmaya geçer. 

TUZAK KURUCU DİNLEYİCİ: Bu tür dinleyiciler hiç seslerini çıkarmadan dinlerler, çünkü bunlar dinledikleri bilgiden yararlanarak karşıdakini zor duruma bırakacak fırsatlar yakalamaya çalışırlar. Hatalarını bulmak, açık aramak, eksikliklerini ortaya çıkarmak için dinlerler.

YÜZEYSEL DİNLEYİCİ: Konuşanın kullandığı kelimelerin yüzeyinde kalır ve asıl altta yatan anlama ulaşamazlar. Kelimelerin manasını o zannederler. Zahiri manayı ciddiye alırlar. Üniversiteyi kazanıp gelen öğrencinin o şehirdeki akrabalarına gittiğinde ona “sık-sık gel bekleriz” demelerini ciddiye alıp sık-sık gitmesi ve evdekilerin de bundan rahatsız olması.

AKTİF DİNLEYİCİ: Bir kimseyle konuşurken, onun demek istediğiyle bizim anladığımızın aynı olup olmadığını dinlemeye “ geri-iletim” adı verilir. Askerde emir tekrarı gibi...

İLETİŞİMİ ENGELLEYEN UNSURLAR
1. Kişisel Faktörler:
 İletişim sürecinin iki temel unsuru olan gönderici ve alıcı, aynı zamanda etkin bir iletişimi önleyici rol de oynayabilirler. Kişisel amaçlar, hisler, duygular, değer yargıları ve alışkanlıklar, bir yandan mesajı oluşturan sembolleri formüle etmeyi etkilerken bir yandan da belirli kişilerden gelen mesajlara karşı olumsuz ve kayıtsız bir tutum takınmaya sebep olabilir. Başka bir deyişle alıcının göndericiye olan tutumu, güveni ve inancı, göndericiden gelecek mesajları farklı şekillerde değerlemesi ile sonuçlanacaktır. 

2. Fiziksel Faktörler: Bu faktörler daha çok iletişim kanalı ve bunu etkileyen çevresel koşullarla ilgilidir. Gürültü sözlü haberleşmeyi etkileyen önemli bir engeldir. Aynı şekilde çeşitli konuşma ve yazma araçlarını etkileyen teknik bozukluklar da fiziksel faktörlere örnektir.

3. Semantik Faktörler: Semantik faktörler mesajı formüle etmek için kullanılan sembollerle ilgilidir. Bazı sembollerin birden fazla anlamı olması yanında, belirli bir sembol belirli kişiler için farklı anlamlar ifade edebilir. Bu nedenle göndericinin bir sembole verdiği anlam ile alıcının buna verdiği anlam farklı olabilir. Veya alıcı mesajı oluşturan sembolleri hiç tanımayabilir. 

4. Zaman Baskısı: Bazen iletişim sürecinin aldığı süre de bir bariyer olarak görülebilir. Örneğin, özellikle zaman baskısı varsa mesaj asıl alıcıya ulaştırılmak üzere başka birisine aktarılır. Veya organizasyonlarda, alıcıya belirli kademelerden ve formal yollardan ulaşmak yerine, informal ve kısa yollar seçilebilir. Bu ise normal olarak iletişim süreci içine girecek bazı kimseleri dışarıda bıraktığı için uygulamada karışıklıklara yol açacaktır. Yöneticilerin zamanlarının kıt olması, bazı konuları çok özet olarak söylemelerine yol açmaktadır. Bu da bazen bir iletişim engeli olmaktadır.

5. Algılamadaki Seçicilik: Algılamadaki seçicilik olarak adlandırılabilecek bu faktör bazı mesajların veya mesajın bir kısmının bilerek veya bilmeyerek algılanmaması ile ilgilidir. Örneğin kişiler belirli öntiplere ve önyargılara sahip iseler, belirli kaynaklardan (göndericilerden) gelecek olan mesajları ya hiç algılamayacaklar veya göndericinin kastettiğinden farklı bir şekilde algılayacaklardır. Bu durum aynı zamanda kişilerin duymak istedikleri şeyleri duyacakları ile ilgilidir.

Adı Soyadı
Firma Adı
Ünvan
Telefon
E-Posta Adresi
İlgilendiğiniz Eğitim ya da Eğitimler
Yaklaşık Katılımcı Sayısı
Kurum içi Eğitim
Açıklamalar