EĞİTİMCİNİN EĞİTİMİ

Eğitim Tarihleri Eğitimin Verileceği Yer Kontenjan Ücret Kayıt Formu
20-21 Mart 2014 Taksim Midtown Otel
İSTANBUL (Avrupa Yakası)
Maks. 15  Kişi 900 TL+KDV Kayıt
28-29 Nisan 2014 Taksim Midtown Otel
İSTANBUL (Avrupa Yakası)
Maks. 15  Kişi 900 TL+KDV Kayıt
26-27 Mayıs 2014 Taksim Midtown Otel
İSTANBUL (Avrupa Yakası)
Maks. 15  Kişi 900 TL+KDV Kayıt
16-17 Haziran 2014 Taksim Midtown Otel
İSTANBUL (Avrupa Yakası)
Maks. 15  Kişi 900 TL+KDV Kayıt
09-10 Temmuz 2014 Taksim Midtown Otel
İSTANBUL (Avrupa Yakası)
Maks. 15  Kişi 900 TL+KDV Kayıt
15-16 Ağustos 2014 Taksim Midtown Otel
İSTANBUL (Avrupa Yakası)
Maks. 15  Kişi 900 TL+KDV Kayıt
05-06 Eylül 2014 Taksim Midtown Otel
İSTANBUL (Avrupa Yakası)
Maks. 15  Kişi 900 TL+KDV Kayıt
24-25 Ekim 2014 Taksim Midtown Otel
İSTANBUL (Avrupa Yakası)
Maks. 15  Kişi 900 TL+KDV Kayıt
17-18 Kasım 2014 Taksim Midtown Otel
İSTANBUL (Avrupa Yakası)
Maks. 15  Kişi 900 TL+KDV Kayıt
08-09 Aralık 2014 Taksim Midtown Otel
İSTANBUL (Avrupa Yakası)
Maks. 15  Kişi 900 TL+KDV Kayıt

EĞİTİMCİNİN EĞİTİMİ

Eğitimde Temel İlkeler 
• Yetişkin Eğitimi İlkeleri
• Öğrenme Düzeyleri
• Yetişkinin Eğitim Açısından Özellikleri
• Yetişkin Eğitimi Yöntemleri


Ön Hazırlık ve Eğitim Planlama
• Eğitim İhtiyaç Analizi ve Önemi
• Eğitim İhtiyaç Analizi Çeşitleri
• Eğitim İhtiyaç Analizi Proje Adımları
• Eğitim Amaç ve Hedeflerini Belirlemek
• İçerik Tasarımı ve İçerik Notları
• Eğitim Ekipmanları ve Salon Düzeni


Eğitimcinin İşi ve Rolü 
• Eğitim İçin Fiziksel Hazırlık 
• Katılımcılarla İlgili Bilgi
• Eğitim Öncesi Ödevler
• Prova 
• Eğitim Sunumunu Gerçekleştirme 
• Etkili Açılış
• Grubu Canlı Tutma
• Zaman Yönetimi
• Etkili Kapanış
• Farklı Katılımcı Tiplerini Anlama 
• Profillere Göre Uygun Davranış Modelleri Geliştirebilme
• Katılımcılarla Etkin İletişim ve Beden Dili
• Katılıcılarla Eşit Mesafe Kuralı

Uygulamalar ve Grup Çalışmaları

Eğitim İhtiyaç Analizi
Eğitim ihtiyaç analizi amacını belirleyin.
Veri toplama metodunu seçin
• Birebir Görüşmeler
• Grup Toplantıları
• Anketler
• İş Örnekleri
• İş Yerinde Gözlem
• Kayıt ve Raporlar

Toplanan verileri analiz edin ve raporu hazırlayın.
Toplanan tüm veriler analiz edilir ve eğitim ihtiyaçları önceliklendirilir. Belirlenen eğitim ihtiyaçları geçmiş senelerin verileri ile karşılaştırılır. Rapor son haline getirilmeden önce, departman yöneticileri ile bir araya gelinerek, nihai onayları alınır.

Mevcut Verilerinizi İnceleyin.
• Organizasyon şeması
• Kurumun finansal tabloları
• Kurumun insan kaynakları politikası
• Görev tanımları
• Yetkinlikler
• Performans değerlendirme sonuçları
• Çalışan memnuniyeti anket sonuçları
• Müşteri memnuniyeti anket sonuçları
• Eğitim prosedür ve kayıtları

Öğrenme Stilleri
Öğrenme stili, “öğrenenin öğrenme sürecindeki tercihlerinin tümü “ olarak tanımlanabilir.
Öğrenme stili, bireyin fiziksel ve duyuşsal ihtiyaçlarını etkileyen, çevresel ve algısal tercihlerinin oluşturduğu bir bütündür. Nasıl her bireyin kişilik özellikleri ve ihtiyaçları birbirinden farklı ve kişiye özgü ise öğrenme stilleri de kişiye özgü özelliklerdir ve hiçbirinin bir diğerine üstünlüğü yoktur.
Bireyler kendi öğrenme stillerine uygun koşullarda daha kolay ve etkili öğrenirler. Aynı öğretim etkinliği bir öğrenci için mükemmelken, diğeri iç in katlanılmaz olabilir. Bu nedenle okul öğrenmelerinde kendi stillerine uygun öğrenme ortamında bulunanlar, diğerlerine göre daha başarılı olurlar.
• Herkesin farklı öğrenme ve bilgi işleme sistemleri var.
• Öğrenme stili, öğrencinin en iyi öğrendiği yoldur. 
• İyi veya kötü öğrenme stili yoktur.
Öğrenme stilleri, öğrenirken ve başkaları ile ilişkide bulunurken bizim benzer yönlerimizi ve bunun yanında kendimize özgülüğümüzü ortaya koyar.
• Öğrenme Stili-Çalışma ortamının sesli/sessiz olması
• Öğrenme Stili-Ortamdaki ışığın parlak/loş olması
• Öğrenme Stili-Serin/sıcak bir çevre
• Öğrenme Stili-Düzenli/düzensiz çalışma ortamı
• Öğrenme Stili-Kendi kendine öğrenmeyi tercih etme/bir akranla öğrenmeyi tercih etme
• Öğrenme Stili-Yetişkinle öğrenmeyi tercih etme/etmeme
• Öğrenme Stili-Yiyecek ve içecek eşliğinde çalışma/ bunlara gereksinim duymama
• Öğrenme Stili-Hareket gereksinimi/sürekli oturma
• Öğrenme Stili-Sabahın erken saatleri/öğleye doğru/ öğleden sonra/akşam saatlerinde çalışma

Adı Soyadı
Firma Adı
Ünvan
Telefon
E-Posta Adresi
İlgilendiğiniz Eğitim ya da Eğitimler
Yaklaşık Katılımcı Sayısı
Kurum içi Eğitim
Açıklamalar