TEMEL YÖNETİM BECERİLERİ VE YÖNETİCİLİK EĞİTİMİ

Temel Yönetim Becerileri Eğitimi

Yönetsel Yetkinlikler

• Ekip Yönetimi
• Performans Yönetimi
• Süreçlerle Yönetim
• Hedeflerle Yönetim
• Etkin İletişim
• Çatışma Yönetimi
• Çözüm ve Sonuç Odaklılık
• Zaman Yönetimi
• Toplantı Yönetimi
• Raporlama ve Takip
• Stratejik Yönetim

Lider Yöneticinin Özellikleri

•Liderlik ve Yöneticilik Kavramları

Yönetim Araçları

•SWOT Analizi
•GAP Analizi

Uygulamalar
Yönetsel Yetkinlikler Gelişim Planı
Üst Yönetim Bakısı Altında Etkin Yönetim
Motivasyonsuz Takımların Yönetimi