STRATEJİK YÖNETİM EĞİTİMİ

Stratejik Yönetim

• Temel Prensipler
• Mevcut Durum Analizi
• Doğru İletişim
• Nihai Sorumluluklar ve Taahhütler

Stratejik Planlama

• Stratejik Planlama
• Hedef, Strateji ve Aksiyon Kavramları
• Stratejik Yönetim Dinamikleri
• Stratejik Yönetim Araçları
• Yöneticinin Konfor Alanı
• Kırmızı Alanlar ve Tolerans Alanlarının Belirlenmesi
• Yönetici Yetkinlikleri Gelişim Planı
• SCORECARD / Kurumsal Yetkinliklerin Ölçümü
• Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Planlama

Stratejik Yönetim

• Mülakat Yönetimi
• Oryantasyon Yönetimi
• Yetenek Yönetimi
• Kilit Çalışan Yönetimi
• Çalışan Bağlılığı ve Sadakati
• Hiyerarşik Düzende İletişim ve İlişki Yönetimi
• Bütçe Yönetimi
• Sözleşme Yönetimi

Uygulamalar