YENİ STRATEJİK SATINALMA EĞİTİMİ

Eğitim Tarihleri Eğitimin Verileceği Yer Kontenjan Ücret Kayıt Formu
26-27 Mayıs 2018 Taksim Midtown Otel
İSTANBUL (Avrupa Yakası)
Maks. 15  Kişi 1.200 TL+KDV Kayıt


STRATEJİK SATINALMA YÖNETİMİ,
SATINALMADA FİYAT ANALİZLERİ VE TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİ

Amaç        :    Satınalma temel süreçlerinin, stratejik satınalma tekniklerinin ve öneminin açıklanması ve bu tekniklerin etkin bir şekilde uygulanabilmesinin sağlanması.
Bu eğitim sonunda katılımcılar kendi şirketlerinde satınalma faaliyetlerini daha etkin yerine getirebilecek ve stratejik satınalma tekniklerini uygulayarak tedarikçileri ile karşılıklı yarar ilişkisine dayalı uzun dönemli ticari ilişkiler gerçekleştirebilecekler; bilgisayar yardımı ile daha yararlı raporlar alabilecek ve yeni satınalma stratejileri yaratabilecekler, optimum fiyatta anlaşarak, kısa ve uzun vadede firmalarına maliyet avantajı sağlayabileceklerdir.

İçerik         :

 • Satınalma ve Stratejik Satınalma Nedir?
 • Temel ve Stratejik Satınalma Kavramları
 • Satınalma Politika, Hedef, Amaç ve Sorumlulukları
 • Satınalma Performansı Ölçüm Kriterleri Nelerdir?
 • Temel ve Stratejik Satınalmanın Önemi
 • Değişen Satınalma Anlayışı Nedir? Neleri Gerektirmektedir?
 • Satınalma Çalışanlarında Olması Gereken Temel Özellikler Nelerdir?
 • Uygun Tedarikçi Bulma Teknikleri
 • Tedarikçi Nedir? Tedarikçi ile Subcontractor arasındaki fark nedir?
 • Tedarikçi Tipleri Nelerdir?
 • Firmaya Uygun Tedarikçi Profili Nasıl Tespit Edilir?
 • Tedarikçi Araştırma Yöntemleri Nelerdir? Global Sourcing Nedir?
 • Supply-Market Kavramı Nedir?
 • Fiyat Araştırması, Fiyat Karşılaştırması ve Fiyat Analizleri
 • Optimum Tedarikçi Nasıl Anlaşılır?
 • Stok Yönetimi Açısından Minimum Sipariş Miktarı Tespiti Nasıl Yapılır?
 • Sözleşme Yönetimi
 • Taslak Satınalma Sözleşmesinin Hazırlanması
 • Sözleşmede Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?
 • Sözleşmedeki En Önemli Maddeler Nelerdir?
 • Sözleşmede Kazan-Kazan Modeli Nasıl Uygulanır?
 • Sözleşmenin Tedarikçi İle Görüşülmesi Sürecinde Neler Yapılmalı?
 • Sözleşmenin Geçerlilik Süresi Ne Kadar Olmalı?
 • Sözleşme ve Fiyat Görüşmelerindeki Stratejiler Nelerdir?
 • Sözleşmelerde Anlaşmazlık Noktaları Nasıl Aşılır?
 • Fiyat Görüşmeleri ve Optimal Fiyat Tespiti
 • Fiyat Görüşmeleri Niçin Gereklidir? Ne Zaman Yapılmalıdır?
 • Fiyat Görüşmeleri Öncesi Yapılması Gereken Hazırlıklar ve Toplanması Gereken Veriler Nelerdir?
 • Fiyat Görüşmelerinde Uygulanılacak Stratejiler Nelerdir? Hedeflere Nasıl Ulaşılır?
 • Fiyat Görüşmeleri Sonrasında Uygulanacak Stratejiler Nelerdir?
 • Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing)
 • Outsourcing Nedir?
 • Yap-Satınal Karar Mekanızması Nasıl İşler?
 • Outsourcing’de Dikkat Edilecek Noktalar Nelerdir?
 • Outsourcing Sözleşmesi Nasıl Yapılır?
 • Uluslararası Teslim Şekilleri (Incoterms 2000)
 • E, F, C ve D Ana Gruplarının Açıklanması.
 • Incoterms2000’de Yer Alan Teslim Şekilleri Nelerdir?
 • Hangi Teslim Şeklinde Nelere Özellikle Dikkat Etmek Gerekir?
 • Uluslararası İlişkilerde Ödeme Yöntemleri
 • Peşin Ödeme
 • Vesaik Mukabili Ödeme
 • Mal Mukabili Ödeme
 • Akreditifli Ödeme ve Akreditif Şekilleri
 • Stratejik Satınalma Teknikleri
 • Stratejik Satınalma Raporları Nelerdir? Nasıl Oluşturulurlar?
 • Yeni Satınalma Stratejileri Nasıl Geliştirilir?
 • Satınalma Bütçesi Nasıl Hazırlanır? Takibi Nasıl Yapılır?
 • ABC Analizleri Nedir? Niçin Önemlidir? Nasıl Uygulanır?
 • Tedarikçi Risk Analizi Nasıl Yapılır?
  • Risk Yönetimine Genel Bakış
   Risk yönetimi
   Risk temel kavramları
   Risk alanları
   Risk sınıflandırma
   Risk Yönetim Süreçleri
   Risk belirlemede kullanılan yöntemler/teknikler
   7 Kalite Geliştirme Aracı
   Satınalmada FMEA Hata türü ve etkileri analizi (Uygulama)
  • Satınalmada risk kategorileri (Tedarik riskleri)
   Satınalmada risk yönetimine destek çalışmalar
   Satın almada risk yönetimi uygulaması
 • Erken Uyarı Sistemleri Nasıl Kurulur ve Çalıştırılır?
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir? Nasıl Uygulanır?