STRATEJİK YÖNETİM

Stratejik Yönetim tekniklerinin özgün yaklaşımı, stratejik karar verme sürecine öncelik tanımasıdır. Diğer karar süreçlerinden farklı olarak stratejik kararlar uzun dönemleri kapsarlar, sonuçları risklidir ve işletmenin tümünü ilgilendiren ve işletmeyi bir sektör çerçevesinde ele alırlar. Bunların üç temel özelliği aşağıdaki gibi verilebilir.

Stratejik Yönetim-Enderlik: Stratejik kararlar bir dönemde verilir ve uzun bir dönemde yeni bir stratejik karara kadar değişmezler.

Stratejik Yönetim- Evrensellik: Stratejik kararlar kuruluşun bütün kaynaklarının ve bütün enerjisinin verilen karar doğrultusunda harekete geçirilmesini gerektirir.

Stratejik Yönetim- Belirleyicilik: Stratejik kararlar kendilerinden sonra verilecek bütün kararların ve davranışların tipini ve doğrultusunu belirlerler.

Stratejik kararların bu üç özelliği nedeniyle sonuçlar yüksek riskler taşırlar. Kuruluşların başarılı bir strateji izleyebilmeleri için, bir Stratejik Yönetim Süreci modelini uygulamaları gerekmektedir.