STRATEJİK YÖNETİM EĞİTİMİ

Stratejik yönetim, bir şirketin uzun dönemli performansını etkileyen yönetsel karar ve aksiyonlardır; çevresel faktörleri incelemeyi (iç ve dış), stratejilerin belirlenmesini (stratejik veya uzun dönemli planlama), stratejilerin uygulanmasını ve değerlendirme/kontrol aşamalarını içerir. Stratejik yönetimle ilgili yapılan çalışmalar, dış fırsat ve tehditlerin, kurumun güçlü ve zayıf yanları bağlamında gözlemlenmesini ve değerlendirilmesini vurgular.

Stratejik yönetim eğitimi, bir kurumda stratejik yönetimle ilgili yapılabilecek çalışmaları katılımcılara toplu halde sunmakta ve stratejik yönetimin uygulanmasına dair yöntem ve pratik bilgileri aktarmaktadır. Stratejik yönetim eğitiminde, akademik bilgilerin yanı sıra, çok sayıda vaka çalışmalarına ve direkt olarak şirketlerde kullanılabilecek yöntemlere de yer verilmektedir. Stratejik Yönetim Eğitimi programı, bu yönüyle akademik öğreti ve pratik uygulamaların bir karması niteliğindedir. Stratejik yönetim eğitiminde amaç, eğitim programının sonunda katılımcıların bu bilgi ve yöntemleri, şirketlerinde direkt olarak uygulamaya koyabilmeleridir.