ETKİN LİDERLİK VE YÖNETİCİLİK

ETKİN LİDERLİK VE YÖNETİCİLİK
• Yönetici Kimdir?
• Lider Kimdir?
• Liderlik ile Yöneticilik Arasındaki Farklar
• Başarılı Bir Lider Olabilmenin Kuralları
• Liderlik Tarzı ve Türleri
• Farklı Profillere Göre Liderlik
• Liderin Etki Alanı
• Liderlikte Başarı
• Liderin Çalışanları Üzerindeki Motivasyon Etkisi
• Liderlikte Karar Verme Yöntemleri
• Problem Çözme Teknikleri
• Liderlik ve Takım Uyumu
• Vizyoner Liderlik
• Değişim Liderliği
• Etkin Liderlik
• Liderin Müzakere Yeteneği
• Uygulamalar

ETKİN LİDERLİK VE YÖNETİCİLİK

Yöneticiler, insanı çok iyi anlamalı ve etkilemelidir. Ancak bu şekilde istedikleri başarıyı elde edebilirler. Değişimi zorlayarak değil, yumuşak olarak yürütmelidir. Aksi takdirde işletme içerisinde yanlış uygulamalar meydana gelir ve bu durumdan en büyük zararı işletme görür. Etkili bir iletişim mekanizması kullanılmalıdır. Tüm çalışanlar bir birine anlatmak istediğini basit ve anlaşılır bir dille anlatmalıdır. İnsanların karar verme sürecine katılması sağlamalıdır. İşletme personelinin değişimi kabullenmesi için belli süreler tanınmalıdır.

İşletme Sahipleri veya yöneticiler, İnsanları korkutarak, onlara emir vererek veya bağırıp çağırarak bir yere varamaz. İnsanlar sevildiğinde, güvenildiğinde ve önleri açıldığında daha verimli olurlar ve çalıştıkları işletme faydalı olmaya başlarlar.

Öncelikle yönetici mi olunacak yoksa amir mi, buna karar vermek gerekiyor. Bu noktada durumunuzu belirlemelisiniz. Güçlü ve zayıf yönlerinizi tespit etmeniz gerekir. Bir lider olarak kişisel otoritenizi nasıl devam ettirirsiniz? Bir danışman, bir rehber veya bir yol gösterici olarak mı? Ekibinizde yer alacak insanları nasıl seçeceksiniz? O işe inanan, size güvenen ve samimi olan çalışanları nasıl bulacaksınız? Organizasyonunuzu nasıl yalın, düz ve basık bir organizasyon haline getireceksiniz?

İşte bütün bunlar için hedeflerinizi net bir şekilde ortaya koymalı ve bütün ekip bu hedefe odaklanmalıdır. Çalıştığınız insanları kendiniz gibi bilmeli, onlara güvenmeli ve inanmalısınız. Bu şekilde ekip en yüksek motivasyona ulaşır.

Kimsenin şevk, heyecan ve hevesini kırmayan, yapıcı uyarı ve çözüm üreten olumlu ikazlar en iyi kontroldür. Değişime her an hazır olmalı. Ekip yapılan işle birlikte kendini geliştirmeli. Kararlar mümkün olduğunca birlikte alınmalı ve böylece ekip içi iletişim net ve açık olmalıdır. Esnek ve ortama uygun yönetim tarzı ile ekipte tam bir uyum olmalıdır.

Kazanmak, başarılı olmak ve yeni yönetim teknikleri uygulayabilmek…İşte yeni liderlik yolu. İsteyene yol açık.
• Lider, kendini tanımalı ve geliştirmeye çalışmalıdır,
• Lider, taktik ve teknik yönden yeterli olmalıdır,
• Lider, sorumluluk sahibi olmalıdır,
• Lider, mantıklı ve zamanında karar vermelidir,
• Lider, şahsen örnek olmalıdır,
• Lider, görevin anlaşılmasını, denetlenmesini ve yerine getirilmesini sağlamalıdır,
• Lider, birliğini imkan ve kabiliyetine uygun kullanmalıdır.

Yönetimde başarılı olmanın önemli bir faktörü de, daha önceden kişileri etkileyen önyargılı değerlendirmeleri aşmak ve yenilikçi düşüncelere imkan sağlamak olarak ifade edilebilir. Modern organizasyonlarda, bireysel olduğu kadar, organizasyonel önyargıların değişimini sağlayabilmek, başarılı bir organizasyonel değişim ve gelişim için olduğu kadar, etkin bir liderlik ve yönetim için de, en öncelikli konular arasında yer almaktadır.

Yönetim ve Liderlik Üzerine, İş Dünyasının ünlü isimleri şöyle söylediler;

VİTALİ VAKKO
İyi niyetten, umuttan, geleceğe ve kendimize olan güvenden, becerimizden başka hiç bir sermayemizin olmadığı dönemde kendi kendimizi yetiştirdik.
Tüm gücünü bir noktada toplayacaksın. Yeteneklerini, kapasiteni, insan gücünü, herşeyden önce üreticiliğini ve zamanını yalnızca o işe vereceksin. Başarıya ancak o zaman ulaşabilirsin.
Kaynak : (Hayatım Vakko - Vitali HAKKO)

SAKIP SABANCI
Başarı Üçgeni: En son teknoloji, en geniş pazar, en optimum ölçek. Bir konuda herşeyi bilin; her konuda bir şeyler bilin. Risk almayı bilin, cesur olun ve gözünüzü açın. Hangi işi yapacaksanız, o işi en iyi bilenler ile işbirliği yapın. İşinizi sevin, işinize sahip çıkın.
Kaynak : (Para başarının mükafatıdır – Sakıp SABANCI)

VEHBİ KOÇ
Devletim ve ülkem varsa ben de varım. Herkese aynı nezaketle davranan insan daima yükselir. İlerlemek istiyorsanız, çok da büyük işler kurmak kararındaysanız, iyi öğrenim göreceksiniz, alçak gönüllü olacaksınız. Bunca yıllık iş hayatımda başladığım işi hiçbir zaman yarıda bırakmadım. İsraftan kaçınmak, tutumlu olmak meziyettir.

Kaynak: (Vehbi Koç'un Hatıraları, Görüşleri, Öğütleri – Vehbi KOÇ)

ÜZEYİR GARİH
Başarının On Şartı,
• Fikir Üretimi
• İş Bitirme Azim ve Heyecanı
• Çalışkanlık
• Bilgi
• Tecrübe
• Organizasyon ve Planlama Gücü
• Finans Gücü
• Denetim Gücü
• Çevre ile İçte ve Dışta İyi İlişkiler Kurma Özelliği
• Şans

Akraban ile ye, iç, iş yapma. Ortaklığın Bozulmama Sırrı: Eşlerimizi Görüştürmedik !
Kaynak : (Deneyimlerim – Üzeyir GARİH)

Taha BEŞDERE

ETKİN YÖNETİCİ OLMANIN KURALLARI
İşte size Etkin Yönetici olmanın altın kuralları;

1."Ne yapılması gerekiyor" diye sorun…
Etkin bir yöneticinin yapması gereken ilk şey "Ne yapılması gerekiyor?" demek. Burada şunu gözden kaçırmayın: Soru "Ne yapmam gerekiyor?" değil "Ne yapılması gerekiyor?" olmalı. Bu sorunun mutlaka ciddiye alınması gerekir ve bu soruyu sormayı unutmak en yetenekli yöneticiyi bile Başarısızlığa mahkum eder. Cevabı ise genellikle birden fazla acil işi gündeme getirir. Etkin bir yöneticinin sorumluluğu bu işler ve olanları belirlemek ve kendine uygun olanı seçmektir. Bugüne kadar birden fazla işe konsantre olarak Başarılı olabilen tek bir yöneticiyle bile tanışmadım. Yönetici bu önceliklerden tek birine konsantre olur ve diğerlerini erteler. Hedef seçilen iş tamamlandıktan sonra ise "Şimdi ne yapılmalı?" sorusu gündeme gelir ve bunun cevabı aranır.

2."Şirket için doğru olan nedir?" sorusunu sorun…
Etkin yöneticinin ikinci görevi en az birincisi kadar önemlidir. "Bu, şirket için doğru olan şey mi?" sorusunu sorarlar. Şirket sahipleri için hissedarlar için, çalışanlar ya da yöneticiler için değil, şirket için doğru olan göz önüne alınır. Yönetici, şirket sahibinin ve hissedarların da önemli olduğunu bilir ancak öncelik şirket için doğru olan kararların alınmasıdır. Özellikle aile şirketlerinde bu ikinci sorunun cevabının çok samimi verilmesi gerekir. "Şirket için doğru olan nedir?" diye sormak, doğru kararın alınacağını göstermez. Sonuçta yöneticilerde insandır ancak bu soruyu sormamak hata yapılacağının garantisi gibidir.

3.Hareket planı hazırlayın…
Herhangi bir karar alındığında yöneticinin harekete geçmeden önce adımlarını çok iyi planlaması gerekir. Bunun için ilk olarak arzu edilen sonuçlar tanımlanır. "Şirket önümüzdeki 18 ay veya 2 yıllık süreçte benden ne beklemeli?" diye sorulur. Nasıl sonuçlar ortaya konacağı ve zaman dilimi sorgulanır. Ayrıca "Bu yaptığım etik mi? Şirket içinde kabul edilebilir mi? Yasal mı? Şirketin çalışma ahlak ve kurallarına uygun mu?" diye de düşünülmedir. Harekat planı bir taahhüt değil niyetleri belirleme eylemidir. Bu plan sabitlenmemeli, aksine sıklıkla gözden geçirilip yenilenmelidir. Çünkü tüm başarı ve başarısızlıklar yeni fırsatlar doğurur. Üstelik çevre koşulları, pazar, özellikle şirket içindeki dengeler ve insanlar sıklıkla değişir. Tüm bunlar göz önüne alınarak hedeflenen zamanın yarısında, mesela dokuzuncu ayda planın ne aşamasında olunduğu irdelenir. Napolyon " Hiç bir Başarılı savaş planlar takip edilerek yapılmadı" demişti. Yine de kendisi tüm savaşlarını daha önce görülmemiş kadar detaylı bir şekilde planladı. Çünkü bunu yapmazsanız olayların esiri olursunuz ve neyin önemli olamadığını kaçırırsınız.

4.Kararlarınız için sorumluluk alın…
Alınan kararların sorumluluğunu taşıyın. Karar, insanlar bundan haberdar olana kadar alınmamış sayılır. Planın süresi gerekli kişiler tarafından bilinmeli, herkes plana yüzde 100 katılmasa da sempati duymaları anlamaları sağlanmalı. Verilen kararları takip etmek ve sorgulamak da çok önemli. Bu kontrol mekanizması, inanları işe alıp işten çıkarmak gibi önemli kararlarda devreye girmeli. Çünkü araştırmalar çalışanlarla ilgili alınan kararların yalnızca üçte birinin başarılı olduğunu, diğer üçte birinin ise ne başarı ne de Başarısızlık getirdiğini gösteriyor.
İyi bir yönetici işe aldığı elemanı altı - dokuz ay sonra iyice inceler ancak arzu ettiği sonuçları alamazsa bundan o kişiyi değil kendini sorumlu tutar. Ancak yöneticiler işlerini iyi yapmayan kişilerin tolere edilmemesi gerektiğini, bunun diğer çalışanlara karşı bir borç olduğunu da iyi bilmeli. İşlerinde başarısız olan kişilere eski maaş ve seviyelerindeki işlerine geri dönme fırsatı tanınmalı. Gerçi bu çok sık uygulanan bir kural değil ve çalışanlar da genelde tercih etmiyor ama böyle bir olasılığın var olması verimliliği arttırır. Çalışanlar kendilerini güvende ve rahat hisseder, risk almaları kolaylaşır. Bir şirketin başarısı çalışanların risk almaya ne kadar gönüllü olduğuna bağlıdır.

5.Çalışanlarla yönetim iletişim halinde olmalı…
Karar alınırken en tehlikeli şey, bunların yalnızca üst düzey yöneticiler tarafından bilinmesidir. Bu çok önemlidir çünkü çalışanlar, kendi işlerini CEO'dan bile daha iyi bilir ve değerlendirirler. Hedef, bu kişilerin yönetimle iletişim halinde olmasıdır. Bazı büyük şirketlerin batmış olmasının en önemli nedeni bu iletişimin kullanılmış olmasıdır. Etkin yöneticiler hem planlarının, hem de ellerindeki bilginin gerekli kişilerce anlaşıldığından emin olmalıdır. Çalışanlarla yönetim arasında, bilginin sağlıklı bir şekilde paylaşıldığı emin olmalı. Bir yönetici muhasebe departmanından onlarca sayfalık rapor alabilir ama bu gerekli bilgiyi elde ettikleri anlamına gelmez. Onu yerine her yöneticinin istediği bilgiyi tanımlaması, bunu talep etmesi ve elde edene kadar da uğraşması gerekir.

6.Problemlerden çok fırsatlara yoğunlaşın…
İyi yöneticiler problemlere değil fırsatlara konsantre olur. Tabi ki problemlerle ilgilenmeli ve bunları çözmeye çalışmalısınız. Ancak problem çözmek, sadece zararı önler, fırsatları değerlendirmekse verim ve sonuç getirir. Mesela şirket toplantısında gündemin ve raporun ilk sayfası problemlere ayrılır. Halbuki ilk sayfa fırsatlara ayrılmalı, problemlere ise büyük bir kriz yoksa en son vakit ayrılmalı. Etkin yöneticiler değişimi bir tehdit değil, fırsat olarak görmeli. Sistemli bir şekilde şirketin içindeki ve dışındaki değişimi değerlendirir ve şirket için faydalı hale nasıl getireceğini sorgular. İncelenmesi gereken olgular şöyle sıralanabilir: Şirket içinde, rakiplerde ya da endüstride beklenmedik bir başarı ya da başarısızlık; pazardaki mevcut durum ve potansiyel arasındaki fark; üretim, ürün ve servis arasındaki ilişkinin devinimi; endüstrideki ve pazardaki değişim; demografi; değerler, bakış açası ve düşünce biçimindeki değişiklikler; yeni bilgi ve teknoloji.

7.Verimli ve üretken toplantılar yapın
İyi yöneticiler bir toplantının ya verimli ya da tamamen zaman kaybı olduğunu bilir. Toplantıları verimli hale getirin. Araştırmalar, küçük ya da büyük seviyedeki yöneticilerin tamamını günün en az yarısını toplantıda geçirdiğini gösteriyor. Bu nedenle toplantıların sohbet değil tartışma saati olduğu bilinmelidir. Verimli bir toplantının ana şartı önceden nasıl bir toplantı yapılacağına karar vermektir. Değişik tip toplantılar değişik hazırlıklar gerektirir. Basın bülteni ya da anons hazırlanacak bir toplantıda bir kişinin önceden müsvette hazırlaması gerekir. Toplantıda bu metin mükemmelleştirir, toplantıdan sonra da bir kişi metnin tam olarak hazırlanması sorumluluğunu alır. Tek bir kişinin rapor sunacağı günlerde tartışmalar bu raporla sınırlı olmalı. Birden fazla rapor sunulacaksa her rapor için belli bir süre verilmeli, raporun sunum süresi de sınırlandırılmalıdır. Yöneticinin bilgilendirildiği bir toplantıda yönetici dinleyen taraf olmalı, gerekirse arada birkaç soru sormalı ancak yorumlarıyla toplantıyı bölmekten kaçınmalıdır. Tek amacı üst düzey yöneticilerin patronla beraber oturması olan toplantıların verimli olması beklenemez. İyi yöneticiler toplantıda halledilmesi gereken konular bittiğinde toplantıyı sonlandırır ve yeni bir tartışma konusu açmaktan kaçınır. Toplantıyı ve alınan kararları takip etmek de en az toplantının kendisi kadar önemlidir.

8."Ben"değil "Biz" diye düşünün …
Asla "Ben" demeyin. Daima "Biz" diye düşünün ve konuşun. Etkin yöneticiler en büyük sorumluluğun kendilerinde olduğunu bilir. Bu sorumluluk ne başkasına devredilebilir, ne de başkalarıyla paylaşılabilir. Ancak bu sorumluluğun elde tutulmasının tek nedeninin şirketin yöneticiye duyduğu güven olduğu bilinmelidir. Yani yönetici kendi ihtiyaç ve fırsatları yerine şirketin ihtiyaçlarını ve çıkarlarını düşünmelidir. Sekiz ana kuralı inceledik. Size bir tane de "Bonus" kural vereyim. Yönetici olarak daima en çok dinleyen ve en son konuşan olun. Etkin yöneticiler karakterlerinde farklılık gösterir, güçlü yanları, zayıflıkları, inançları ve değer sistemleri birbirinden çok farklıdır. Tek ortak özellikleri doğru şeyleri yapmalarıdır. Bazı yöneticiler doğuştan yetenekli ve etkindir. Ancak bir yöneticiden beklenenler yetenekle tatmin olunamayacak kadar yüksek. Etkinlik bir disiplindir, tüm disiplinler gibi öğrenilmeli ve hak edilmelidir. Etkin liderlik ve yöneticilik eğitimimiz ile işin püf noktalarını en iyi şekilde öğreneceksiniz.

Adı Soyadı
Firma Adı
Ünvan
Telefon
E-Posta Adresi
İlgilendiğiniz Eğitim ya da Eğitimler
Yaklaşık Katılımcı Sayısı
Kurum içi Eğitim
Açıklamalar