PROFESYONEL YAŞAMDA VERİMLİLİK EĞİTİMİ

Profesyonel Yaşamda Verimlilik Kuralları
• Hedef Odaklılık
• Sonuç Odaklılık
• Çözüm Odaklılık
• Kurum Değerlerinin Bireysel Değerlerden Önde Olması Kuralı
• Bireysel Hedeflerle Kurumsal Hedeflerin Entegrasyonu

Stres Yönetimi
• Stres nedir? Kaynakları nelerdir?
• İyi ve Kötü Stres
• Örgütsel Stres Yönetimi
• Stres Belirtileri
• Stresin İş Hayatına ve İletişim Üzerine Etkisi
• Stresi Yönetmek
• Stresli durumları analiz etmek

Çatışma Yönetimi
• Çatışma ve Organizasyon İlişkileri
• Kurumsal Çatışma Kaynakları
• Çatışma Çözümünde Roller
• Çatışmaları Yönetme Stilleri
• Çatışmalarda Çözüm Yaklaşımları

Motivasyon
• Motivasyon Sağlama Becerisi
• Motivasyonun İş Sonuçları Üzerine Etkileri
• Öz Motivasyon Becerileri
• Ekip Motivasyonu
• Farklılıkların Yönetimi
• Farklı Profilleri Anlamak
• Pozisyon Bazlı Yetkinlikler
• Yetkinlik ve Yetenek Yönetimi