BİR YÖNETİCİNİN 10 TEMEL ÖZELLİĞİ

Objektif Olmak
İyi bir yönetici her durumda çalışanlarına karşı tarafsız olmalı, mesafesini koruyabilmeli ve eşit uzaklıkta durabilmeli.

Analitik Düşünme
Yönetici, çalışanlarından bir işin yapılmasını isterken ya da herhangi bir sorunla karşılaştığında, her detayı çok ince şekilde değerlendirmeli ve yapılan işlerin birbirine etkisini hesaplamalı.

Doğru İfade Yeteneği
İyi bir yönetici için ifade yeteneği çok önemlidir. Astından beklediği işlerle ilgili, anlattıklarının net ve anlaşılır olması gerekir ki, iş bitmiş olduğunda yanlış sonuçlar söz konusu olmasın. İşin doğru yapılması kadar, yapılan işin üst yönetime sunulması da önem arz eder. Bu nedenle, yöneticinin, etkili sunum tekniklerini iyi biliyor ve kullanıyor olması gerekir.

Kontrolü Kaybetmemek
İyi bir yönetici her türlü olumsuzluk ve kriz anında kontrolünü kaybetmemeli ve her şeyi kontrol altında tutmalı ve ekibini rahatlatmalıdır.

İleriyi görme ve Planlar
Olasılıkları değerlendirmeli, birkaç adım sonrasını görmeli ve oluşabilecek kriz anları için her zaman ikinci bir plan bulundurmalıdır.

Kendi Hatalarını Açıklıkla Üstlenebilme
Her çalışan gibi, bir yöneticinin de hata yapması oldukça doğaldır. Önemli olan hatayı kabul ederek, kısa sürede düzeltmesidir.

Takımının Başarılarını Takdir Etmeli
Elde edilen başarılar takım çalışması sonucunda ortaya çıkar. Bu nedenle, iyi bir yönetici bunu kendi mal etmez. Başarının devamını sağlamanın yolu ekibi doğru motive etmekten, motivasyonun yolu da başarıları takdir etmekten geçer.

Ekibin Birlik ve Devamlılığı
Ekipte sürekli bir sirkülasyon var ise ve ekip sürekli olarak mutsuzsa, her ne kadar başarı elde edilmiş olsa da devamlılığından bahsedilemez. Her yeni gelen kişinin zaman ve enerji maliyeti söz konusu olur. Bu nedenle iyi bir yöneticinin ekibini iyi tanıması ve anlaşmazlıkları yumuşatması gerekir.

Yeniliklere Açık Olmalı
İyi bir yönetici, yenilikleri, değişen her bilgiyi yakından takip etmeli ve gerekiyorsa gelenekçi alışkanlıklarından kopmayı bilmeli. Hızlı adapte olabilmeli ve hızlı öğrenmeli.

Takipçi olmalı
İyi bir yönetici verdiği talimatları takip ve kontrol eder. Takipten kasıt sürekli çalışanlarını taciz etmek değildir ki bu işin başarısızlığına neden olabilir. Belli periyodlarla çalışmanın kontrol edilmesi hem ekibin takibi hem de çalışmada yaşanabilecek bir problemin erken tespit edilmesi, doğru sonuca ulaşılmasında etkin rol oynamaktadır.