İÇ İLETİŞİM YÖNETİMİ

Şirketler, aslında birer dev çarklar kitidir. Bu çarkların içerisinde kimisi büyük, kimisi küçük, kimisi önemli işlevler taşır fakat bu çarklar bir bütünü oluşturur.
Şirket içi bağlılık oluşturmak için iç iletişim sağlanması, şirketin tüm kademelerinin birbirleriyle iletişime geçmesi, çalışanı şirkete bağlayan en önemli unsurlardan bir tanesidir.

Kurum içi iletişimde kullanılan “Biçimsel İletişim” boyutlarını şu şekilde inceleyebiliriz;

• Yukarıdan Aşağıya Doğru İletişim
• Aşağıdan Yukarıya Doğru İletişim
• Yatay İletişim
• Çapraz İletişim


İç İletişim Yöneticisinin Sorumlulukları;

• Departmanlar arası etkin iletişimin sağlanması
• Departmanlar arası iletişim araştırmasının yapılması
• Araştırma sonuçlarına göre iç iletişim kalitesini yükseltecek aksiyon planı hazırlanması ve uygulanması
• Üst Yönetimin tüm şirkete ve/veya yönetim kademelerine yapması gereken bilgilendirmelerin yazılması
• Bilgilendirme ve iletişim toplantılarının organize edilmesi