PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ
• Proje Yönetimi Kavramı
• Proje Yönetimi Prensipleri
• Proje Süreçleri
• Proje Ekibini Oluşturulması ve Yönetilmesi
• İş Ayrışım Yapısı
• Proje Dönüm Noktalarının Belirlenmesi
• Projelerde Entegrasyon
• Projelerde Kapsam Yönetimi
• Projelerde Zaman Yönetimi
o Zaman Çizelgeleme Yöntemleri
• Projelerde İnsan Kaynakları
• Projelerde Aktivite Kontrol Yöntemleri
• Kritik Yol Metotları
• Projelerde Maliyet Analizi ve Bütçe Planlaması
o Maliyet Kontrol Yöntemleri
• Projelerde Kalite Yönetimi
• Projelerde Satınalma ve Tedarik Yönetimi
• Projelerde İletişim Yönetimi
• Projelerde Risk Yönetimi
o Riskleri Belirlenmesi ve Risk Analizi
• Proje Değişiklik Yönetimi
• Projenin Tanımlanması ve Kabulü
• Projenin Sona Erdirilmesi
• Uygulamalar

PROJE YÖNETİCİSİ
Bütün işlerde olduğu gibi bir projede de onu yönetecek bir başa ihtiyaç vardır.
İlgili bilgilerin elde edilmesi zorluğu ve daha önce yapılmamış işlerle birlikte belirsizliğin proje doğasına hakim olması proje yönetimini, bilim, sanat ve mantıksal düşünmenin bir bileşeni haline getirmektedir.

Bir proje yöneticisi projenin bütününü kavrayışını kaybetmeden ne kadar küçük olduklarına bakmadan kritik ayrıntılara da dikkat etmek zorunda olması proje yönetimini iyiden iyiye zorlaştırır. Proje yöneticisi her kararında projenin değişik yanlarının birbirlerine etkilerini düşünmek zorundadır, örneğin "Bütçe ilerlemeye göre ne kadar önemli?" sorusu sık karşılaşılan bir sorudur.

Proje yönetici fonksiyonları
• Proje yöneticisi, hedefleri ve yapılacak işleri yeteri kadar ayrıntılı bir şekilde, anlamayı ve düzeltici faaliyetlere girişmeye imkan vermek için belirleyip, proje ölçeğini yönetmeli
• Proje yöneticisi, projeye dahil olan insan kaynaklarını yönetmeli
• Proje yöneticisi, zamanı, planlama ve çizelgeleme ile yönetmeli
• Proje yöneticisi, projenin sonuçlarının tatmin edici olması için kaliteyi yönetmeli
• Proje yöneticisi, projenin en düşük maliyetle ve bütçe içinde bitirilmesi için maliyetleri yönetmeli

PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ
Proje yönetimi, performans, maliyet ve zaman hedeflerine ulaşılabilmek için eldeki kaynakların en verimli şekilde programlama ve proje aktivitelerini kontrol etme sürecidir.

Proje yönetimi eğitimi amaçları şöyle sıralanabilir;
• Belirlenen performans yönetim sistemini sağlamak
• Belirlenen maliyet ile tamamlamak
• Öngörülen zamanda bitirmek

Proje Yönetim Avantajları
• Daha iyi kontrol
• Proje yönetimi ile daha iyi müşteri ilişkileri
• Geliştirme zamanının kısaltılması
• Proje yönetimi ile maliyetlerin azaltılması
• Yüksek kalite ve güvenirlik
• Bölümler arası daha iyi kontrol

Proje Yönetim Dezavantajları
• Karmaşık organizasyonlar
• Kuruluş politikalarının bozulması eğilimi
• Yönetim güçlüğü
• Personel kullanımı zorluğu

PROJE YÖNETİM EĞİTİMİ AŞAMALARI
Proje Aşamaları-Başlatma
Proje yönetimi başlatma prosesi, projenin doğasını ve kapsamını belirler. Eğer proje yönetim başlatma aşaması düzgün bir şekilde gerçekleştirilmediyse, projenin organizasyonun ihtiyaçlarını karşılama ihtimali düşük olacaktır. Proje yönetim başlatma aşamasında iş çevresini iyi anlamak ve gerekli kontrolleri projeye eklemek çok önemli. Bu aşamada proje tasarımında herhangi bir eksiklik hemen belirlenmeli ve düzeltilmelidir.

Proje yönetimi başlatma aşaması aşağıdaki alanları kapsayan bir plan içermelidir;
• Organizasyonun ihtiyaç ve gereksinimlerini ölçülebilir hedeflere göre analiz etmek.
• Mevcut operasyonları gözen geçirmek
• Bütçe dahil fayda ve maliyetlerin finansal analizi
• Kullanıcılar ve destek elemanları dahil hissedar analizi
• Maliyet, görevler, ürünler ve zaman çizelgesi dahil bir proje sözleşmesi

Proje Aşamaları-Planlama
Proje yönetimi başlatma aşamasından sonra, proje uygun bir ayrıntı seviyesine kadar planlanır. Asıl amaç proje için gerekli maliyet ve kaynakları tahmin etmek ve etkili bir biçimde proje uygulamasındaki riskleri yönetmektir. Proje yönetim planlama aşamasında hatalar da başlatma aşaması gibi projenin başarısında büyük engellere neden olacaktır.

Proje yönetimi planlama aşaması genel olarak şunları içerir;
• Planlamanın nasıl yapılacağını belirlemek
• Kapsam bildirisini geliştirmek
• Planlama ekibini seçmek
• Oluşacak ürünleri tanımlamak ve iş ayrışım yapısını oluşturmak
• Aktiviteler için kaynak gereksinimlerini tahmin etmek
• Aktiviteler için gerekli zaman ve maliyeti tahmin etmek
• Zaman çizelgesini hazırlamak
• Bütçeyi hazırlamak
• Risk planı

Proje Aşamaları-Uygulama
Proje yönetimi uygulama aşaması proje yönetim planında belirlenmiş olan proje gereksinimlerini karşılama amaçlı proseslerden oluşur.
Proje yönetim uygulama aşaması insanları ve kaynakları eşgüdümleme, aynı zamanda aktivitelerinin proje yönetim planına uygun şekle getirme çabalarını içerir. Ürünler proje yönetim planına göre gerçekleştirilmiş proseslerin çıktıları olarak oluşurlar.

PROJE SEÇİMİNDE KULLANILACAK TEKNİKLER
Proje Seçim Teknikleri Temelde İkiye ayrılır;

Fayda Ölçüm Araçları (Benefit Measurement Method)
• Bugünkü Değer
• Net Bugünkü Değer
• İç Verimlilik Oranı
• Geri Ödeme Süresi
• Fırsat Maliyeti
• Finansal Maliyet

Kısıt Eniyileme Araçları
• Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Programlar
• Tamsayı Programlama
• Dinamik Programlama
• Çok Amaçlı Problemleri Eniyileme
• Karar Ağacı Analizleri
• Mantıksal ve Analitik Diyagramlama Yöntemleri

 

Adı Soyadı
Firma Adı
Ünvan
Telefon
E-Posta Adresi
İlgilendiğiniz Eğitim ya da Eğitimler
Yaklaşık Katılımcı Sayısı
Kurum içi Eğitim
Açıklamalar