SATIŞTA TEMEL ADIMLAR

Satış mantıksal sırada birbirini takip eden adımlar ve bu adımlarla ilgili belirli teknik ve stratejiler içeren bir süreçtir. Bu süreçteki adımlar şu şekilde sıralanabilir;

• Hazırlık
• İlk İntiba
• Güven Kurma
• İhtiyaç Analizi
• Ürüne Ait Faydaların Sunumu
• İtirazlarla Başa Çıkma
• Satış Kapama
• Karlı ve Verimli Müşteri Geliştirme