ETKİN YÖNETİM EGİTİMİ

• Yönetim Kavramı
• Yönetimin Temel Unsurları
• Yönetim Fonksiyonları
• Yönetimsel İletişim
• Liderlik Rolleri ve Görevleri
• Yönetim Becerilerinin Kazanılması ve Geliştirilmesi
• Yönetimde Stratejik Planlama ve Planlama Faaliyetleri
• Hedeflerle Yönetim
• Problem Çözme ve Karar Alma Teknikleri
• Takım Oluşturma
• Yüksek Performanslı Takım Oluşumunda Liderlik
• Takım Üyelerinin Rolleri
• Takım Üyelerinin Sorumlulukları
• Motivasyon Arttırma Teknikleri
• Yetkilendirme
• Yönetimde İletişim Tarzları
• Yönetimsel Etkinliklerin Performansa Etkisi
• Performans Değerlendirme, Geliştirme
• Uygulamalar