SATIŞTA İKNA ETME KURALLARI

Satış kavramı, ihtiyaçların karşılanması için belli bir bedel karşılığında mal veya hizmet satışı / satın alınmasını sağlamaktır.

Satış kesin doğruların olduğu bir kavram değildir. İnsanlarla olduğu gibi bazen çok basit bazen de anlaşılması güç ve karmaşıktır.

Günümüzde satış müşteri ihtiyaçlarını belirlemek, bu ihtiyacı karşılayacak mal / hizmet söz konusudur. Bu süreç sadece satışa değil pazarlama olarak daha geniş bakmayı gerektirmektedir.

Başarılı satış elde edebilmenin birkaç önemli kuralı vardır. Bunlardan en önemlisi de ikna edebilme kuralıdır. İkna etme kurallarını aşağıda yer alan başlıklar şeklinde sıralayabiliriz;

• Olumlu olmak
• Müşteri seçimi
• Hazırlık yapmak
• Zamanı iyi kullanmak
• Anlamak
• İyi araştırmak
• Kişiselleştirmek
• Memnun etmek
• Kanıtlamak