İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE İLKELERİ

İnsan Kaynakları Yönetimi, işletmelerin hedeflerine ulaşabilmeleri için gerekli olan işlevleri gerçekleştirecek yeterli sayıda elemanın işe alınması, eğitilmesi, geliştirilmesi, motive edilmesi ve değerlendirilmesi işlemidir. İnsana odaklanmış, çalışanların ilişkilerini idarî bir yapı içinde ele alan, kurum kültürüne uygun ayarlanmış politikalarını geliştiren ve bu yönüyle kurum yönetiminde kilit işlev görevi gören bir yönetim anlayışıdır.

İnsan kaynaklarının doğru bir şekilde yönetilmesi için bazı ilkelere uyulması gerekmektedir. Bu ilkeleri şöyle sıralayabiliriz;

• Yeterlilik İlkesi
• Kariyer İlkesi
• Eşitlik İlkesi
• Güvence İlkesi
• Yansızlık ilkesi


İnsan kaynakları ilkelerinin hayata geçirilmesi için de insan kaynakları yönetimi işlevlerinin bilinmesi gerekmektedir. Bu işlevler planlama, kadrolama, değerleme, ödüllendirme, yetiştirme-geliştirme, koruma ve endüstri ilişkileri olarak adlandırılabilir.