YÖNETİMDE DETAYCILIK VE BÜYÜK RESİM

İş Hayatında Başarının Kuralları

• Detaycılığın Başarısızlığa ve Başarıya Katkısı
• Başarı Odaklılık
• Mükemmeliyetçilikle Detaycılık Arasında ki Fark
• Mükemmel Yöneticinin Delegasyon Ustalığı


Hiyerarşi Yönetimi ve Ekip Yönetimi

• Alt Ekip Yönetiminde İletişim
• Paralel Pozisyonlarda İlişki Yönetimi
• Motivasyonsuz Takımların Yönetimi
• Ekipte Kontrol, Destek ve Dayanışma Kültürü
• Astın Sorumluluk ve Karar Verme Yetkinliğini Geliştirmek
• Büyük Resmi Görebilmek ve Ekibin Görmesini sağlama


Uygulama ve Vaka Çalışmaları