DOKÜMANTASYON VE RAPORLAMA EĞİTİMİ

• Dokümantasyon ve Raporlama İhtiyaçları
• Hedef Kitlenin Beklentileri
• Yönetim Özeti
• Raporlama Detay Ağacı
• Bilgilendirme, Onay, Karara Destek Raporları
• Periyodik Raporlar
• Kaynak Analizi ve İlişkilendirme
• Verilerin Doğru Yorumlanması
• Rapor Okuyucusuna Empatik Yaklaşım
• Rapor Formatları
• Raporlamada Görselliğin Önemi
• Algıda Seçicilik ve Vurgular
• Uygulamalar ve Vaka Çalışmaları