ANALİZ, KARAR VERME VE SONUÇLANDIRMA EĞİTİMİ

• Analiz Gereksinimleri (İnsanlar, Süreçler ve Kaynaklar Açısından)
• Zor ve Karışık Durumlarda Analiz Yetkinliği
• Analiz Aşamaları ve Karar Verme Süreci
• Karar Verme Süreci Adımları
• Karar Verme Teknikleri
• Verilerin Analizinde Kritik Faktörler
• Sonuç Odaklılık
• Analiz Örnekleri ve Uygulamalar

• Swot Analizi
• 5N 1K Tekniği
• Neden-Neden Tekniği
• Pareto Diyagramı
• Matris Analizi

• Proje Yönetimi ve Analiz Yetkinliği İlişkisi
• Zor Durumlarda Sonuç Odaklılığı Sağlayan İlişki Yönetimi
• Uygulamalar ve Vaka Çalışmaları