MAZERETTEN SONUCA

Çatışma Nedir? Kaynakları Nelerdir?

Çatışma ve Organizasyon

Kurumsal Çatışma Kaynakları


• Bağımlılık
• Sınırlı Kaynaklar
• İletişim Problemleri
• Farklılıklar
• Belirsizlik
• Beklentilerin Karşılanmaması

Kurumsal Çatışmalarda Çözüm Yaklaşımları

Çatışmaların Pozitif ve Negatif Etkileri


Çatışma Çözümünde Roller

• Hakem, Taraf, Arabulucu


Çatışmalarla Başa Çıkma Stratejileri

• Kazan/Kaybet
• Kaybet/Kaybet
• Kazan/Kazan


Çatışma Yönetimi Stilleri (Nedir, ne zaman ve nasıl uygulanmalıdır?)

• Kaçınmacı
• Baskılayıcı
• Uzlaşmacı
• Yardımcı
• Etkileşimci


Problem Çözme ve Sonuç Odaklılık

Hızlı ve Etkin Problem Çözme

Zor Zamanlarda Sonuca Odaklanabilmek


Öfke Yönetimi

• Öfkelenmemenin İmkansızlığı
• Öfkenin Aşamaları
• Meditasyon Teknikleri
• Problem Çözme Becerisi ve Öfke Yönetimi İlişkisi
• Paradigmalar
• Öfkeden Doğan Başarılar ve Verimsizlik


Uygulamalar ve Vaka Çalışmaları