İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Eğitim Tarihleri Eğitimin Verileceği Yer Kontenjan Ücret Kayıt Formu
17-18 Mart 2018 Taksim Midtown Otel
İSTANBUL (Avrupa Yakası)
Maks. 15  Kişi 1.200 TL+KDV Kayıt
04-05 Nisan 2018 Taksim Midtown Otel
İSTANBUL (Avrupa Yakası)
Maks. 15  Kişi 1.200 TL+KDV Kayıt
26-27 Mayıs 2018 Taksim Midtown Otel
İSTANBUL (Avrupa Yakası)
Maks. 15  Kişi 1.200 TL+KDV Kayıt
20-21 Haziran 2018 Taksim Midtown Otel
İSTANBUL (Avrupa Yakası)
Maks. 15  Kişi 1.200 TL+KDV Kayıt
11-12 Temmuz 2018 Taksim Midtown Otel
İSTANBUL (Avrupa Yakası)
Maks. 15  Kişi 1.200 TL+KDV Kayıt
24-25Ağustos 2018 Taksim Midtown Otel
İSTANBUL (Avrupa Yakası)
Maks. 15  Kişi 1.200 TL+KDV Kayıt
08-09 Eylül 2018 Taksim Midtown Otel
İSTANBUL (Avrupa Yakası)
Maks. 15  Kişi 1.200 TL+KDV Kayıt
17-18 Ekim 2018 Taksim Midtown Otel
İSTANBUL (Avrupa Yakası)
Maks. 15  Kişi 1.200 TL+KDV Kayıt
03-04 Kasım 2018 Taksim Midtown Otel
İSTANBUL (Avrupa Yakası)
Maks. 15  Kişi 1.200 TL+KDV Kayıt
17-18 Aralık 2018 Taksim Midtown Otel
İSTANBUL (Avrupa Yakası)
Maks. 15  Kişi 1.200 TL+KDV Kayıt

 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ EĞİTİMİ

İnsan Kaynakları Yönetimi'ne Giriş
• İnsan Kaynakları Yönetimi Temel İlkeleri, Amacı ve İşlevleri
• İnsan Kaynaklarında İlişki Yönetimi
• Kurumsal Organizasyon Yönetimi, Organizasyon Şeması Hazırlama
• İş Analizleri ve İş Tanımları Seçme ve Yerleştirme
• İş İlanı, Aday Veri Tabanı Oluşturma
• Mülakat Teknikleri
• Personel Bordrolama ve Özlük İşleri Performans Yönetimi
• Temel Performans Kriterleri
• İş Bazlı ve Yetkinlik Bazlı Kriterler
• Performans Ölçme, Değerlendirme ve Geliştirme Teknikleri
• Ödül Ceza Sistemleri ve Takip Mekanizması Ücretlendirme ve Derecelendirme
• Ücretlendirme Stratejileri Nasıl Oluşturulur?
• Piyasa Ücret Araştırması Yetenek Yönetimi İç İletişim Yönetimi Eğitim ve Gelişim Yönetimi

İnsan Kaynaklarında Planlama
• İnsan kaynakları planlaması, organizasyonun gelecekteki insan kaynakları ihtiyaçlarını karşılamak için stratejinin geliştirilmesidir. İhtiyaç duyulan zamanda, doğru yerde uygun becerilere sahip doğru sayıda kişinin bulundurulması için yaptığı bir çalışmadır.
• İnsan kaynakları planlaması, gelecekteki iş gücü gereksinimlerini gerek sayı gerekse özellikler açısından planlanmasıdır.
• İnsan kaynakları planlaması, bir organizasyondaki insan kaynaklarının iç ve dış gelişmelere uygun olarak etkili bir biçimde oluşturulması, geliştirilmesi ve kullanılması amacıyla gözden geçirilmesi ve yapılandırılmasına ilişkin tüm çalışmalardır.
• İnsan kaynakları planlaması, çalışanın organizasyona girişini, çıkışını ve organizasyon içindeki hareketlerini değerlendiren ve düzenleyen süreçtir.
• İnsan kaynakları planlaması, organizasyonun gelecekte ihtiyaç duyacağı personelin nitelik ve nicelik açısından önceden belirlenmesi ve bu ihtiyacın nerede ve ne derecede karşılanabileceğinin saptanması faaliyetleridir.
• İnsan kaynakları planlaması, organizasyonun insan kaynakları gereksinimlerini değişen koşullar ve gelişen iş gücü politikaları içinde uzun vadeli verimliliğe uygun olan sürekli çözümleme sürecidir.

Örgütlerde İnsan kaynakları planlaması yapılmasını gerektiren başlıca sebepler şunlardır;
• İnsan Kaynakları Planı_ İşgücü maliyetinin artması
• İnsan Kaynakları Planı_ Teknolojide sürekli olarak meydana gelen hızlı gelişmeler
• İnsan Kaynakları Planı_ Nitelikli işgücü kıtlığı
• İnsan Kaynakları Planı_ Hızlı toplumsal ve kültürel gelişmeler
• İnsan Kaynakları Planı_ Yasal ve politik gelişmeler
• İnsan Kaynakları Planı_ Küreselleşmenin ortaya çıkardığı yeni Dünya düzeni

İnsan Kaynakları Planlanmasının Yararları
• İnsan Kaynakları Planı_ Planlama ile geleceğe yönelik seçenekler sistemli bir şekilde daraltılabilmesini sağlar
• İnsan Kaynakları Planı_ Kaynakların harcanması konusunda en doğru kararlar verilebilmesini sağlar
• İnsan Kaynakları Planı_ Planlama süreci organizasyona uzun süreli düşünme yeteneğini getirmesini sağlar
• İnsan Kaynakları Planı_ Kontrol için gerekli standartların ortaya konulmasını sağlar
• İnsan Kaynakları Planı_ Buhranlı durumlar, gecikmeler ve bu gibi işletme çalışmalarına zarar verici etkenleri önceden görüp gerekli önlemleri alma olanağı sağlar
• İnsan Kaynakları Planı_ Organizasyona benlik kazandırılmasını sağlar

İnsan Kaynakları Stratejisi
1)İnsan Kaynakları Stratejisi _İnsan Kaynakları Bağlamında İş Stratejisi
Sadece iş stratejisini bilmeniz yeterli değildir aynı zamanda İK yönetimi açısından etkilerini de değerlendirebilmelisiniz. Diğer bir ifade ile organizasyonun güçlü ve zayıf yönlerini de değerlendirmeniz gerekecek ve bu nedenle işçilik ihtiyaçları ile günümüzde ve gelecekte iş ihtiyaçlarını etkilediğinden temel yetkinlik gereksinimleri hakkında da bilgi kaynaklarına başvurmaya ihtiyaç duyacaksınız.
2)İnsan Kaynakları Stratejisi _Kilit İK Sorunlarını Belirlemek İçin Bir SWOT Analizinin Yürütülmesi
Kilit sorunlar iş hedeflerinin başarılmasını doğrudan etkileyenlerdir. Bunlar eğitim kaynakları, kişisel gelişim ihtiyaçları veya örneğin saatlerin düzenlenmesi gibi çalışma sistemleri gibi başlıklar altında düzenlenebilir. Bazıları işgücünün tamamı için genel veya belirli işçi gruplarına özel olacakken diğerleri belirli bir beceri veya role özgü olabilir. SWOT güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri temsil etmektedir. Bir SWOT analizi sizin örneğin güçlü yönlerinizi fakat daha da kritik olarak işaret edilmesi gereken İK stratejisinde zayıf yönlerinizi de tespit etmenizi mümkün kılacaktır. Örneğin, yeni pazarlarda yeni ürünlerin piyasa sürülmesi sırasında yaşanan güçlüklerle baş edebilmek için spesifik yetkinliklerin geliştirilmesi yönünde bir ihtiyaç olduğunu keşfedebilirsiniz.
3)İnsan Kaynakları Stratejisi _Değişimle ilgili öncelikler 
Bir kez SWOT analizini üstlendiğinizde değişim ve/veya kaynak sağlama için önceliklerinizi belirlemek zorundasınız. Mevcut insan organizasyonunda potansiyel kusurları tespit ederek daha etkin bir İK stratejisi geliştirme yoluna girmiş bulunuyorsunuz. Herhangi bir zamanda birden fazla yeniliğin başarılması güç olabilir işte bu yüzden bir eylem planı ve zaman çizelgesi ile birlikte öncelikler önemlidir. Eğer daha önce yapılmamışsa, bu aşamada üst yönetimle birlikte yapılması tavsiye edilmektedir çünkü yöneticilerin müzakerelere ve stratejik İK amaçlarının geliştirilmesine büyük katkıları olacaktır. Ayrıca üst yönetim önemli değişikliklere izin vermek zorunda da olacaktır.
Aynı zamanda belirli bir alanda değişiklik ihtiyacını tespit etmek kolay olabilirken bunu ideal şekilde uygulamak mümkün olmayabilir bu nedenle, gerekirse dış kaynak kullanımı da dahil olmak üzere, eylemle ilgili potansiyel alternatif yolların saptanması açısından değişikliğin önündeki engeller müzakere edilmelidir.

İnsan Kaynakları Yöneticilerinin Özellikleri
İnsan Kaynakları alanında çalışan kişilerin taşıması gereken bazı özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz;
• İnsan Kaynakları yöneticisi, bir işi planlama ve uygulama yetkinliğine sahip olmalıdır.
• İnsan Kaynakları yöneticisi, başkalarını yönlendirebilme ve etkileyebilme özelliğine sahip olmalıdır.
• İnsan Kaynakları yöneticisi, genel yeteneğe sahip olmalıdır.
• İnsan Kaynakları yöneticisi, düşüncelerini sözlü olarak açık ve net ifade edebilme sahip olmalıdır.
• İnsan Kaynakları yöneticisi, iyi bir iletişimci olabilmelidir.
• İnsan Kaynakları yöneticisi, çözüm odaklı olmalıdır ve sorunlara hızlı çözümler üretebilmelidir.
• İnsan Kaynakları yöneticisi, ekonomiye sosyal bilimlere özellikle de psikolojiye ilgi duymalıdır.
• İnsan Kaynakları yöneticisi, kendine özen göstermeli, dış görünüşüne dikkat etmelidir.

 

 

Adı Soyadı
Firma Adı
Ünvan
Telefon
E-Posta Adresi
İlgilendiğiniz Eğitim ya da Eğitimler
Yaklaşık Katılımcı Sayısı
Kurum içi Eğitim
Açıklamalar