KURUMSAL KOÇLUK

Kurumsal Koçluk, kurumların değişim, gelişim ve büyüme hedefleriyle paralel olarak gerekli değişim yönetimini planlama, uygulamaya alma ve sonuçlarını değerlendirme süreçlerinden oluşur.
Kurumsal Koçluk hizmeti sunduğumuz kurumlarda, kurumun toplam performansını ve çalışanlarının bireysel performansını arttıracak şekilde, farkındalık, gelişim gücü ve yöntem kazandırıyoruz.

Kurumsal Koçluk Temel Konuları:

Kurumsallaşma


Değişim Yönetimi


Organizasyonel Gelişim


Verimlilik ve Karlılık Yönetimi


Stratejik Yönetim ve Liderlik


Süreç Yönetimi


Hedef Odaklı Davranışsal Yaklaşım


Gelişim Alanlarına Odaklanma


Kurum içi Yönetimsel Koçluk ve Mentorluk Süreçleri Oluşumu


Etkin İletişim ve İlişki Yönetimi